Partners+Pröpper

Partners+Pröpper

Nieuw! Ons boek: Opgaven Gestuurd Werken!

Of het nu gaat om vitale centrumgebieden en bedrijventerreinen, veiligheid, klimaatadaptatie, gezondheidszorg, de omgevingswet, de stikstofcrisis, onderwijs of de energietransitie; de complexe vraagstukken van vandaag zijn niet meer op te lossen zonder samenwerking of cocreatie. Partijen betreden dit vaak onbekende terrein ‘op hoop van zegen’. Maar hoe zorg je dat je de juiste dingen voor de samenleving realiseert? Hoe kun je recht doen aan ieders belang en tegelijkertijd samen juist méér realiseren?

Partners+Pröpper heeft inmiddels al honderden overheden en organisaties succesvol begeleid tijdens adviestrajecten, beleidsevaluaties en (rekenkamer)onderzoek, training en opleidingen. Met volop aandacht voor innovatieve oplossingen, duurzame resultaten, stimuleren van het lerend vermogen van de organisatie en borgen van zelfstandige voortzetting. Kenmerkende thema’s waarin wij gespecialiseerd zijn, zijn onder andere het realiseren van complexe maatschappelijke vraagstukken, burgerparticipatie en overheidsparticipatie, samenwerking en bestuurskrachtontwikkeling.

Al onze opgedane kennis komt samen in Opgaven gestuurd werken, waarvan Partners+Pröpper dé grondlegger is.

Wij bieden mensen meer creatieve energie, concrete resultaten én plezier in hun werk.

Schuiven naar boven