Democratisch samenspel

Gemeenten transformeren steeds meer naar netwerkorganisaties. Termen als doe-democratie, participatiesamenleving, burgerkracht, burgerparticipatie en overheidsparticipatie komen we steeds vaker tegen. Hoe meer spelers, hoe meer verschillende belangen een rol spelen. Sommige van die belangen komen met elkaar overeen, andere belangen zijn tegenstrijdig met elkaar. Een goed democratisch samenspel maakt het besluitvormingsproces voor iedereen transparant en houdt rekening met alle belangen. Zowel voor de mensen op straat, voor de bestuurders in het college, als voor de leden van de gemeenteraad.

Partners+Pröpper heeft een scherp oog voor de inrichting van een goed democratisch proces dat versterkt in plaats van belemmert.

Voorbeeldvragen:

  • We willen op een goede manier overheidsparticipatie of burgerparticipatie inrichten. Hoe doen we dit?
    • We hebben een participatietraject doorlopen en er is veel gedoe ontstaan. Kunnen jullie helpen met de evaluatie en zorgen dat we dit in de toekomst beter doen?
    • Kunnen jullie helpen met het opstellen van participatiebeleid?
    • We hebben een groot project met een grote impact op de omwonenden. Kunnen jullie ons begeleiden met de inrichting van het participatietraject?
  • We willen leren hoe we een goed politiek proces inrichten (zowel volksvertegenwoordigend, kaderstellend als controlerend).
  • Hoe organiseren we een goed democratisch samenspel tussen de ambtelijke organisatie, het college en de raad?
  • Hoe richt ik grootschalige maatschappelijke consultaties in met Big data en kunstmatige intelligentie?

 

Op zoek naar democratisch samenspel? Partners+Pröpper heeft innovatieve oplossingen op maat!
Ook zijn wij zeer bedreven in het met de klant ontwikkelen van nieuwe on- en offline gereedschappen en producten.

Bekijk ook onze andere expertises:

Schuiven naar boven