Onderzoek

Partners+Pröpper heeft ruime ervaring met onderzoek en beleidsevaluatie. Met een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, helpen we onze opdrachtgevers bij het scherp formuleren van de juiste onderzoeksvragen. Vakkundig doorgronden we complexe situaties op een inzichtelijke en begrijpelijke wijze. In onze onderzoeken kijken we niet alleen terug, maar zoeken we vooral ook naar concrete en toepasbare aanbevelingen die impact hebben op de samenleving.

De rijksoverheid, provincies, samenwerkingsverbanden, grote en kleine gemeenten schakelen ons herhaaldelijk in voor:

 • Rekenkameronderzoek
 • Beleidsevaluatie: wat is bereikt, wat is beoogd, waarom zijn er verschillen?
 • Raad en Statenonderzoek
 • Collegeonderzoek artikel 213a
 • Bestuurskrachtonderzoek
 • Verkenningen bestuurlijke toekomst en kerntakendiscussie
 • Maatschappelijke consultaties
 • Methode Duisenberg
 • Participatiemonitor en Benchmark Burgerparticipatie

Hieronder een overzicht van enkele onderzoeksthema’s:

 • Overheidsparticipatie
 • Burgerparticipatie en burgerinitiatieven
 • Doelmatigheid en doeltreffendheid Subsidies
 • Maatschappelijke internetconsultatie met kunstmatige tekstanalyse en interactief dashboard
 • Grip op verbonden partijen en samenwerkingsverbanden
 • Grip op grote projecten
 • Duurzaamheid en Energietransitie
 • Samenwerken met dorps- en wijkraden en wijkgericht werken
 • Decentralisatie/ transformatie sociaal domein
 • Toegang en gezamenlijk opdrachtgeverschap Jeugdzorg
 • Toezicht en handhaving
 • Informatievoorziening aan de raad
 • Armoedebeleid
 • Sportbeleid
 • Onderzoeken naar begrotingen en jaarverslagen
 • Digitale dienstverlening
 • Evaluatie rekenkamer en/of Effectiviteit van rekenkameronderzoeken

Wilt u een van bovenstaande onderwerpen onderzoeken? Wij bieden gedegen en betrouwbare onderzoekers! Ook ontwikkelen wij, indien gewenst, met de klant innovatieve on- en offline gereedschappen. Hieronder een aantal voorbeelden van eerder samen met de klant ontwikkelde producten.

Bekijk ook onze andere diensten:

Schuiven naar boven