Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Over ons

Partners+Pröpper is een onderzoeks-, trainings- en adviesbureau en helpt organisaties en overheden bij het concreet en slim realiseren van maatschappelijke opgaven. Zo dragen we ons steentje bij aan een betere samenleving.

Partners+Pröpper is in 1996 opgericht door Igno Pröpper. Al in 1999 schreef Igno Pröpper het boek ‘De aanpak van interactief beleid.’ In 2005 volgde het boek ‘Tussen pluche en publiek’. De term ‘opgave’ voor het aanduiden van een maatschappelijk vraagstuk gebruikten we al in bestuurskrachtonderzoeken in 2006. Partners+Pröpper heeft reeds geruime tijd ervaring met thema’s als burgerparticipatie, cocreatie en het realiseren van opgaven voor de samenleving. Deze jarenlange ervaring en kennis komen samen in Opgaven gestuurd werken. In 2012 schreven we het artikel ‘Naar een Opgaven gestuurde organisatie: samen meer realiseren’. Hiermee is Partners+Pröpper de grondlegger voor Opgaven gestuurd werken. Met deze werkwijze bieden wij mensen creatieve energie, concrete resultaten én plezier in hun werk. Ons denken stopt niet en we blijven voorop lopen in de ontwikkeling van Opgaven gestuurd werken.

Het team van Partners+Pröpper bestaat uit gedreven medewerkers. Zij streven met een scherp oog het beste resultaat na voor hun opdrachtgevers die actief zijn in zowel het publieke als private domein. Daarnaast werkt Partners+Pröpper nauw samen met partners die elk op hun eigen terrein specialisme inbrengen:

Wij zijn ook

VNO-NCW Co-creatie is een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper.

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities. Daartoe organiseert VNO NCW Brabant-Zeeland belangenbehartiging, kennisdeling en ontmoeting. Een duurzame ontwikkeling van de samenleving in economische, sociale en ecologische zin staat daarbij centraal.

Onze partners

Werkwijze

Doen wat nodig is! Dit motto komt terug in alles wat Partners+Pröpper doet. Zoals:

  • Bij het realiseren van zinvolle zaken voor de samenleving;
  • Bij het doorbreken van patronen onder medewerkers;
  • Het in onze onderzoeken bij de naam noemen van zaken die eerder ‘onder water’ bleven.

Partners+Pröpper richt de energie vanaf het allereerste moment volledig op de vragen:

  • Wat is de gewenste situatie? Wat is de publieke waarde die we willen behalen? Wat willen we bereiken voor de samenleving?
  • Hoe overbruggen we de afstand tussen de huidige en de gewenste situatie?

We bekijken een vraagstuk altijd integraal (bijdragen aan meerdere doelen tegelijkertijd). Ook onderzoeken we samen met onze opdrachtgever waar en met wie we krachten kunnen bundelen voor snellere en betere resultaten (coproductie).

Onze werkwijze is resultaatgericht, sluit aan op de praktijk en is direct en duurzaam toepasbaar. We bieden begeleiding op maat en hebben ter ondersteuning daarvan een aantal slimme instrumenten en gereedschappen ontwikkeld.

Factsheet

Schuiven naar boven