Constructieve samenwerking

In een steeds complexere en dynamische wereld is samenwerken onvermijdelijk. Organisaties en overheden zijn inmiddels al lang overtuigd van ontkokering en de noodzaak om minder bureaucratisch en dwars door organisatiegrenzen heen te werken. Maar hoe dit precies moet, is vaak nog een worsteling.
Partners+Pröpper begeleidt teams en organisaties hierbij. Onze opdrachten variëren van het optimaliseren van samenwerking tussen gemeenten, maatschappelijke partners en inwoners tot consortia van bedrijven die samen een innovatief concept willen realiseren.

Voorbeeldvragen:

  • Een opgave vraagt om samenwerking met veel partners. Een ieder heeft zo zijn eigen belangen en doelstellingen. Hoe krijg ik de samenwerking georganiseerd, waarbij iedereen zich gehoord voelt en wil aansluiten?
  • We willen in cocreatie aan de slag met een probleem in de samenleving, maar we weten niet goed hoe we dit moeten aanpakken en organiseren.
  • Het vertrouwen van inwoners in onze gemeente is erg laag. Hoe kunnen we weer een betrouwbare samenwerkingspartner worden?
  • We vragen ons af of een herindeling (bestuurlijke fusie) of ambtelijke fusie voor onze gemeente wenselijk is en hoe we deze effectief realiseren?
  • Hoe stimuleren we samenwerking tussen instellingen en verenigingen in onze gemeente met het moderniseren van subsidies : inzetten van samenwerkingsarrangementen?

 

Op zoek naar constructieve samenwerking? Partners+Pröpper heeft innovatieve oplossingen op maat!
Ook zijn wij zeer bedreven in het met de klant ontwikkelen van nieuwe on- en offline gereedschappen en producten.

Bekijk ook onze andere expertises:

Schuiven naar boven