Nieuws

Nieuws

Ons nieuws:

Found 42 Results
Page 1 of 1

Partners+Pröpper beëdigd als directeur Rekenkamer Zoeterwoude


Op donderdag 29 februari 2024 is Peter Struik van ons bureau beëdigd als directeur Rekenkamer in de gemeente Zoeterwoude, met Peter van der Kruit als zijn plaatsvervanger. De komende zes jaar vult Partners+Pröpper de rekenkamerfunctie in, altijd weer een hele eer om dat te mogen doen! Wil je meer weten over onze diensten of onze […]

19 maart 2024#DuurzameEconomie op bedrijventerreinen werkt. Dat ervaren ondernemers en overheden. De urgentie is groot, de tijd dringt. Ook in 2024 pakken we door vanuit VNO-NCW Co-creatie. Realiseren van collectieve oplossingen en organiseren van samenwerking. Dan kom je verder! 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐦𝐞𝐭 Rob Bogman 𝐞𝐧 Dion Sluijsmans 𝐢𝐧 BT Magazine Vanuit gesprek met ondernemers gebiedsgericht aan de slag: dat is de kern van onze aanpak […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

27 februari 2024


Met Opgaven Gestuurd Werken de complexiteit te lijf


We lopen overal vast met ruimtelijke opgaven. Waar we geen antwoord hebben, vluchten we in gezwollen beleidsambities of transities: voor de landbouw, de energiesector en de economie. Ook de roep om het met elkaar heel anders aan te pakken, klinkt al een tijdje; dat we dat integrerend en samen moeten doen, en vooral door over […]

Tags: , , , , , , , , , , , ,

20 februari 2024


Wist u dit?


Partners+Pröpper is een onderdeel van VNO-NCW Co-creatie. VNO-NCW Co-creatie is namelijk een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper. VNO-NCW Co-creatie staat voor: Het organiseren van baanbrekende samenwerking aan collectieve oplossingen voor de grote bedrijfsmatige en maatschappelijke opgaven die cruciaal zijn voor de huidige samenleving én voor toekomstige generaties. Deze opgaven vragen om een cruciale […]

Tags: , , , , , , , , , ,

30 januari 2024


Opleiding Opgaven Gestuurd Werken – vanaf nu aanmelden!


Op 12 september 2024 gaat de 5-daagse opleiding “Aan de slag met Opgaven Gestuurd Werken” van start!! Tijdens de opleiding gaan we praktisch aan de slag met de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze opleiding is een samenwerking tussen Partners+Pröpper en RONT Management Consultants. Tijdens de opleiding ontvangen deelnemers het boek Opgaven Gestuurd Werken van […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

12 januari 2024


Onze Podcast is van start!


💥 De eerste aflevering van onze podcast “Het is de overheid” staat online! Verzorgt door Peter Struik van ons bureau. Over de kloof tussen overheid en samenleving. Igno Pröpper vertelt als gast hoe je met Opgaven Gestuurd Werken de kloof kan dichten! Luister hier: https://lnkd.in/g5enQUwB

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

13 april 2023


Nieuw: ons boek Opgaven Gestuurd Werken


Heb je al gekeken op de website van Opgaven Gestuurd Werken? Eind mei komt namelijk het boek Opgaven Gestuurd Werken van Igno Pröpper uit.  Als je het boek vooruit besteld ontvang je 30% korting. Kijk hier.   Het boek is actueler dan ooit.  Met Opgaven Gestuurd Werken kunnen we zoveel urgente en ingewikkelde opgaven in Nederland, […]

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


Persberichten over onderzoek naar het proces rondom Intervence


Persberichten door omroep Zeeland over de uitkomsten van het onderzoek naar het proces rondom de inkooprelatie met, en het uiteindelijke faillissement van jeugdbeschermingsorganisatie Intervence. Het onderzoek is uitgevoerd door Partners+Pröpper, in opdracht van de rekenkamercommissies van de dertien Zeeuwse gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek leggen, naast de ontstane problemen rondom jeugdbescherming in Zeeland, de […]

10 februari 2023


Onderzoek naar het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën (RES) voor de rekenkamercommissies WVOLV en Zoetermeer


Klik hier voor het persbericht met aanbevelingen dat de rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg (WVOLV) verspreidde na de uitkomsten van het onderzoek uitgevoerd door Partners+Pröpper

10 november 2022


Onderzoek Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Bollenstreek (ISG) en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).


In opdracht van de raad van Teylingen onderzocht bureau Partners en Pröpper het nu geldende ruimtelijke beleid voor de bollenstreek (ISG) en de uitvoering daarvan door de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Een complex instrument met veel haken en ogen Met de ISG werken de vijf samenwerkende gemeenten in de bollenstreek samen om de complexe gebiedsopgaven voor […]

Tags: , ,

17 maart 2022


Vooruitstrevend rekenkameronderzoek draagt bij aan positieve bestuurscultuur


Rekenkamercommissie Zwartewaterland ontvangt complimenten op het innovatieve rapport ‘Onderzoek naar de (digitale) dienstverlening van de gemeente Zwartewaterland’. Partners+Pröpper voerde dit onderzoek, namens de rekenkamercommissie, eind 2021 uit. “Dit onderzoek is een toonbeeld van hoe een lokale rekenkamer direct en concreet meerwaarde brengt voor de raad, college en de ambtelijke organisatie en uiteindelijk voor de lokale […]

Tags: , , , , ,

8 februari 2022


Partners+Pröpper sponsor van zorgvervoer via MVI


Stichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) stelt zorginstellingen in Nederland in staat om tegen een laag vast maandbedrag over eigen gepersonaliseerd zorgvervoer te beschikken. Partners+Pröpper is mede-ondersteuner van zorgvervoer voor Zorghoeve ’t Binnenveld in Schijndel. Zie hier de Storytelling van Stichting MVI!  

Tags: , , ,

12 oktober 2021


Interview in VG Visie met directeuren Igno Pröpper en Peter Struik


Partners+Pröpper begeleidt projecten waarbij de overheid nauw samenwerkt met verschillende partijen uit de samenleving. Dat kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn. Zij staan voor de uitdaging om samen complexe maatschappelijke opgaven te realiseren. Voorbeelden van projecten zijn duurzame economische ontwikkeling van bedrijventerreinen, het vitaliseren van centrum-/winkelgebieden of de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Groene Hart. […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

17 juni 2021


Podcast: Team Vitaal uitgenodigd door New Business Radio


Een vernieuwende aanpak voor het revitaliseren van winkelcentra Op 29 april 2021 zijn Peter Struik (Partners+Pröpper) en Hans van Steen (Blue Ocean Company) geïnterviewd door New Business Radio voor het programma New Business Update. Partners+Pröpper, Blue Ocean Company en Vierders vormen gezamenlijk het Team VITAAL. Het richt zich met een vernieuwende aanpak op het oplossen […]

Tags: , , , , ,

5 mei 2021


Aan de slag met de vitalisering van het centrumgebied in Lisse


1 maart vond de aftrap plaats voor de vitalisering van het dorpshart van Lisse. In opdracht van de ondernemersvereniging en de gemeente werkt VITAAL met de betrokken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente aan een compact en vitaal centrumgebied. Partners+Pröpper is trots lid van het expertteam. Onder de naam VITAAL werken vier experts uit het reviewteam van […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

8 april 2021


Lancering dashboard ‘Minder Hinder Schiphol’


Wederom hebben wij met succes een maatschappelijke consultatie uitgevoerd. Deze keer voor Schiphol, waarbij mensen hun mening hebben kunnen geven over het programma hinderbeperking. In het dashboard zijn álle reacties inhoudelijk openbaar en navolgbaar. Op 5 maart 2021 is het dashboard gelanceerd en live! Partners+Pröpper ontwikkelt samen met partner Exocortex oplossingen voor grootschalige maatschappelijke consultaties […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

11 maart 2021


Leren van grote projecten in Uden


Bij de gemeenteraad van Uden bestond het beeld dat grote projecten inhoudelijk, procesmatig en financieel afwijken van de oorspronkelijke plannen. Dit is een uitdaging waar meerdere gemeenten mee te maken hebben. Partners+Pröpper ondersteunde een werkgroep uit de raad van Uden en stelde een advies op. Dit advies is gericht op een gewenst toekomstperspectief en een […]

Tags: , , , , , , ,

28 januari 2021


Effectieve aanpak complexe casussen met Opgaven gestuurd werken


Wereldwijde toename van meervoudige problematiek door de corona crisis! Door corona werken en leven we veel meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en meer onzekerheid. Spanningen lopen eerder op en dat leidt tot meer fysiek, psychisch of seksueel geweld achter de voordeur. Hulpverlening wordt moeilijker doordat problemen vaker verborgen blijven voor de buitenwereld. […]

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

26 januari 2021


Evaluatie aangeboden aan Eerste en Tweede kamer


Al onze klanten en opdrachten zijn ons lief. Maar soms zit er een parel tussen waar ons team van Partners+Pröpper extra trots op is! Onze evaluatie van het complexe herindelingsproces Vijfheerenlanden is door de minister van BZK aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Een unieke herindeling, want het was de eerste keer dat een […]

Tags: , , , , ,

5 november 2020


Participatie over de toekomst van Europa!


Nederland bereidt zich voor op deelname aan de Conferentie over de Toekomst van Europa. Een kernelement van de conferentie is de betrokkenheid van burgers bij de Europese Unie, ofwel ‘Europa dichter bij de burger te brengen’. De Europese Commissie wil met de conferentie een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat met burgers faciliteren rondom sleutelprioriteiten […]

Tags: , , , , , ,

30 oktober 2020


Onze collega’s Hilda en Peter participeren in de gemeente Noordwijk


Hilda Sietsema en Peter Struik participeren in de gemeente Noordwijk. Partners+Pröpper doet al jarenlang veel onderzoek naar burgerparticipatie en heeft hierdoor veel kennis en expertise rondom dit onderwerp opgebouwd. Het onderwerp burgerparticipatie blijft een actueel onderwerp en wordt ook steeds belangrijker. In de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt, is participatie van […]

Tags: , , , , , ,

13 oktober 2020


Vervolgonderzoek Teylingen: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij


Vervolgopdracht voor P+P P+P onderzocht de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeenteraad Teylingen op de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Het onderzoek heeft geresulteerd in een eindrapport januari 2020. Partners+Pröpper Noordwijk is vervolgens door de rekenkamercommissie en de gemeenteraad gevraagd om een vervolgonderzoek te verrichten. Het vervolgonderzoek zal zich richten op de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid en de uitvoering […]

Tags: , , , , , ,


Gratis webinar: meer grip op de begrotingsbehandeling met het college


Gratis webinar Analyse begroting/ jaarverslag 14 oktober Voor veel raadsleden is het een uitdaging om de begroting of het jaarverslag van hun gemeente te begrijpen. Laat staan dat zij op effectieve wijze kunnen sturen op de beoogde doelen en prestaties in de begroting. De komende tijd gaan alle gemeenteraden weer de begroting voor 2021 behandelen. Wil […]

Tags: , , , , , ,

24 september 2020


Nieuws vanuit de pers – Teylingen


P+P onderzocht de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeenteraad Teylingen op de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Het onderzoek heeft geresulteerd in een eindrapport januari 2020. Deze eindrapportage geeft zicht op de huidige grip van de gemeenteraad op de GOM en eventuele mogelijkheden om de grip te verbeteren.   Lees hier meer over het vervolgonderzoek!

Tags: , , , , , ,

30 juli 2020


Doe kracht en samenspel tegen leegstand winkelpanden


Persbericht 20.02.2020 Noordwijk – Blue Ocean Company en Partners+Pröpper slaan handen ineen om gemeenten te helpen winkelgebieden attractiever te maken. Beide directies hebben 20 februari hun samenwerking bezegeld. Revitaliseren van winkelgebieden is hard nodig Gemeenten staan voor een grote opgave om de winkelgebieden nieuw leven in te blazen, want die gaan de laatste jaren hard […]

Tags: ,

31 maart 2020


Igno Pröpper aan het woord op BNR Radio – Stikstofcrisis


Bij BNR Radio schetste Igno Pröpper, naar aanleiding van zijn blog, kort een aantal oplossingen voor de stikstrofcrisis: crisiswetgeving, gebiedsgericht werken en afwegen, stoppen met algemene wetten voor afzonderlijke doelen (‘puntsturing’), geen valse tegenstellingen tussen milieu en economie. #stikstofproblematiek #opgavengestuurdwerken Igno aan het woord vanaf 1:00 Luister hier de uitzending!

Tags: , , , , ,

31 oktober 2019


Partners+Pröpper sponsort vervoer dagbesteding


De Stichting SterkSaam in Lisse is een kleinschalig wooninitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Wegens bezuinigingen bij de overheid is hulp van sponsors nodig om deze jongeren te kunnen vervoeren naar de dagbesteding die zij nodig hebben. Dit is een aansprekend maatschappelijk voorbeeld waarbij samenwerking dus hard nodig is. Partners+Pröpper draagt het creëren […]

Tags: , , , ,

19 september 2019


Een voorbeeld van onze bijdrage aan de samenleving


Partners+Pröpper vind het belangrijk om bij te dragen aan de samenleving, met name voor ontwikkeling van mensen. In dat kader bieden wij in onze offertes ook altijd een stukje social return aan. Een leuk voorbeeld is het onderzoek wat we gedaan hebben voor Pijnacker-Nootdorp, waarbij we tegelijkertijd iemand uit die gemeente een coachingstraject hebben aangeboden. […]

26 februari 2019


Een succesvol symposium ‘De Burger neemt het initiatief’!


Op 31 mei 2018 organiseerde de Rekenkamercommissie een symposium over het gehouden onderzoek naar burgerinitiatieven in het Louwman Museum, Den Haag. Zij werden daarbij ondersteund door het onderzoeks- en adviesbureau Partners+Pröpper B.V. Van repaircafé tot buurtkookhuis. Van dorpsmuseum tot sportpark. Van energiecoöperatie tot re-integratieproject. Het scala aan burgerinitiatieven is groot en groeit. Veelal leveren ze […]

19 juni 2018


2017 bracht ons 2 nieuwe artikelen over opgaven gestuurd werken


In 2017 heeft Partners+Pröpper 2 nieuwe artikelen geschreven over Opgaven gestuurd werken. Na het ‘aftrapartikel’ “Naar een opgaven gestuurde organisatie” in 2012 volgde in 2017 eerst het artikel “Startpunt voor herijking van de bestuurlijke organisatie”. Al vrij snel daarna verscheen ook het artikel “ICT in dienst van het realiseren van maatschappelijke opgaven”. Meer weten over […]

Tags: ,

23 januari 2018


Brabants Dagblad – Bouwmeester is nu aan zet


Op 8 december 2017 plaatste het Brabants Dagblad een artikel van Igno Pröpper en Hans Kessens. Gemeenten die zoeken naar een betere vorm van samenwerking met andere overheden en maatschappelijke instantie zijn gebaat bij een spil, of liever een ‘bouwmeester’. Onderstaand het volledige artikel.

Tags: ,

11 december 2017


Binnenlands Bestuur over Opgaven gestuurd werken


Bij de formatie van het nieuwe kabinet was modernisering van de arbeidsmarkt, en daarmee de verhouding tussen flex en vast, een belangrijk onderwerp. Zo is er de steeds sneller in kwaliteit en kwantiteit wisselende behoefte aan arbeidscapaciteit, de (buiten)wereld vraagt immers om flexibiliteit. Daarnaast is er behoefte aan vaste structuren en zekerheid. Ook binnen de […]

Tags: , ,

20 november 2017


TEAM AMBASSADEURS OPGAVEN GESTUURD WERKEN VAN START!


Wie is het team Opgaven gestuurd werken? Hart en expertise voor het openbaar bestuur verbinden Dick de Cloe, Barend van Kouterik, Jo Horn en Rick Hindriks tot het Team ambassadeurs Opgaven gestuurd werken. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 150 jaar ervaring als Kamerlid, burgemeester of adviseur. Zij kennen het openbaar bestuur van binnen uit. Als […]

Tags: , , , ,

19 september 2017


Seminar Opgaven Gestuurd Werken, hoe werkt dat?


14 december 2017 vindt het seminar “Opgaven Gestuurd Werken, hoe werkt dat?” plaats in de jaarbeurs Utrecht. Gemeenten, provincies en andere overheden willen een zinvolle bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke effecten. Opgaven Gestuurd Werken biedt hierbij een oplossing: je laten leiden door wat nodig is en juist dat doen wat effect heeft. Voor […]

Tags: , , , ,

18 september 2017


Uitnodiging en programma Symposium Nieuwe Energie


Symposium “Verduurzamen van monumentale gebouwen door gebruik van duurzame energiebronnen” Verleden, heden en toekomst verbinden… De ambities in Nederland rondom duurzaamheid zijn hoog. Dat ambitieniveau vertaalt zich ook naar ons prachtige cultureel erfgoed zoals monumentale gebouwen. Denk aan industrieel erfgoed, kerken, molens en monumentale woningen. Bij de herontwikkeling van monumentale gebouwen staat het onderwerp duurzaamheid dan […]

Tags: , , , ,

8 september 2017


Vooraankondiging Symposium Nieuwe Energie in Monumenten


Verduurzamen van monumentale gebouwen door gebruik van duurzame energiebronnen. Verleden, heden en toekomst verbinden… De ambities in Nederland rondom duurzaamheid zijn hoog. Dat ambitieniveau vertaalt zich ook naar ons prachtige cultureel erfgoed zoals monumentale gebouwen. Denk aan industrieel erfgoed, kerken, molens en monumentale woningen. Bij de herontwikkeling van monumentale gebouwen staat het onderwerp duurzaamheid dan […]

Tags: , , , ,

27 juli 2017


Eigentijdse werkwijze met unieke rol voor HR: Opgaven Gestuurd Werken


Eigentijdse werkwijze met unieke rol voor HR: Opgaven gestuurd werken Kring: Zuid-Holland Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 1 PE punt Een aardverschuiving in het werken en leren en de rol van HR. De omgeving verandert in rap tempo en daarom moeten organisatie meeveranderen. Zo ook voor de Gemeente Rijswijk. De maatschappelijke ambities van Rijswijk […]

29 mei 2017


Gemeente Venlo neemt het Dashboard Samenwerking in gebruik!


Gemeente Venlo neemt het Dashboard Samenwerking in gebruik! 20 april 2017 Vandaag heeft gemeente Venlo officieel het Dashboard Samenwerking in gebruik genomen! Alle ambtelijke accounthouders van samenwerkingsverbanden volgden een workshop en instructie om kennis te maken met het Dashboard en direct te starten met het gebruik! Gemeente Venlo is ‘launching partner’ Gemeente Venlo is launching […]

28 april 2017


Proeverij Opgaven gestuurd werken in gemeente Ooststellingwerf


Proeverij Opgaven gestuurd werken in gemeente Ooststellingwerf Er was veel inspiratie en energie tijdens de proeverij Opgaven gestuurd werken op 1 maart in Ooststellingwerf. Gemeentesectretaris Sander Kastelein ziet veel mogelijkheden om opgaven, medewerkers en de werkwijze centraal te stellen: * Opgaven staan centraal (externe en interne opgaven) * Individuele medewerkers staan centraal Zij werken aan […]

22 maart 2017


Lentestralen! Een mooi moment voor Opgaven gestuurd werken!


Lentestralen! Een mooi moment voor Opgaven gestuurd werken! Stel je eens voor…. √     Dat je alle tijd kan besteden aan maatschappelijke opgaven: mooie dingen doen voor de samenleving. √     Dat je daaraan bouwt met een uitermate productief en inspirerend team, los van de organisatiegrenzen. √     Dat daarbij iedereen zijn […]

16 maart 2017


Geldstromen door de Wijkfestijn


Op 30 maart 2017 organiseert ‘Geldstromen door de wijk’ in samenwerking met Partners+Pröpper het ‘Geldstromen door de wijk festijn 2017’! Het thema van deze dag is KRACHT, KRACHT, KRACHT. Je bent van harte welkom! Wanneer:         donderdag 30 maart 2017 Hoe laat:          10.00 tot 17.00 uur Waar:      […]

3 maart 2017


Eerste regiotafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptie


Partners+Pröpper begeleidt de bestuurlijke regiotafels voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.  Tijdens een regiotafel op 2 februari in Noord-Brabant komt aan de orde dat een andere werkwijze minstens zo belangrijk is als de inhoud om deze opgave te realiseren: “Het vraagstuk is immens. Het begrip ‘Deltaplan’ verplicht om uit een ambitieus vaatje te tappen. Het gaat […]

16 februari 2017


Page 1 of 1
Schuiven naar boven