Advies & training

Of het nu gaat om maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid, milieu, zorg, woningbouw of onderwijs: iedereen is gebaat bij constructieve samenwerking. Alleen dan lukt het om efficiënt maatschappelijke opgaven te realiseren met aantoonbaar meer rendement en energie.

Partners+Pröpper adviseert en verzorgt trainingen op het gebied van onder andere Opgaven gestuurd werken. Deze werkwijze zet in op een versterking van constructieve samenwerking (bijvoorbeeld bij regionale samenwerkingen) en een goed democratisch samenspel tussen overheden, bedrijven en burgers. Andere onderwerpen waarop wij begeleiding bieden zijn bijvoorbeeld:

 • Burgerparticipatie, overheidsparticipatie en interactief beleid;
 • Bestuurskrachtontwikkeling;
 • Kerntakendiscussie;
 • Samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie;
 • Inrichting van organisaties en projecten met maatschappelijke oogmerk;
 • Regionale samenwerking en herindeling/ fusie;
 • Informatiegestuurd werken;
 • Organisatieontwikkeling en talentontwikkeling: medewerker en management development;
 • Realiseren duurzame bedrijventerreinen;
 • Revitalisering van winkelgebieden: meer bezoekers door meer attractie;
 • Wijkgericht en gebiedsgericht werken.

Wilt u geholpen worden op een van bovenstaande onderwerpen? Partners+Pröpper heeft innovatieve oplossingen op maat!
Ook zijn wij zeer bedreven in het met de klant ontwikkelen van nieuwe on- en offline gereedschappen en producten.

Bekijk ook onze andere diensten:

Schuiven naar boven