Van buiten naar binnen – Opgaven gestuurd werken

Van buiten naar binnen – Opgaven gestuurd werken

Bij gemeenten wil men “binnen” zo georganiseerd zijn dat de maatschappelijke opgaven “buiten” zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Dat lijkt zo simpel, maar lukt lang niet altijd. Veelal gaat het ook om zaken waar men kennelijk de impact niet van ziet.

Zo was ik deze week bij een gemeente waar men vol trots zei met Sharepoint te gaan werken. “Ha, dat is mooi”, zei ik nog, “dan kan je goed samenwerken met externe partijen”. Opmerkelijk was het antwoord: “dat kan niet vanwege allerlei beveiligingsprotocollen”. Dit antwoord is veelzeggend en gaat verder dan alleen ICT. Kennelijk is de wil er wel, maar krijgt men onvoldoende de handen op elkaar om zo georganiseerd te zijn dat “het goed is voor de burger”.

Bij een andere gemeente was een projectteam van 10 mensen aan de slag met de aanpak van een verouderd treinstation. De belangrijkste (!) opmerking van die middag kwam van de bode (!) die voorafgaand aan de bijeenkomst de beamer kwam installeren: “Waarom kijken jullie naar een tekening en ga je niet ter plekke kijken hoe het gaat?”

Hoe kan het toch dat ogenschijnlijk logische zaken zo onlogisch worden aangepakt? Is de organisatie zo complex geworden dat de bedoeling uit het zicht is verdwenen? Ik geloof erg in opgaven gestuurd werken. Door de opgave sturend te laten zijn voor wat je doet kan je makkelijker werken aan de bedoeling en komt de menselijke maat weer terug. Je moet er dan wel voor gaan staan en dat kan misschien een beetje onwennig zijn, maar uiteindelijk is men je dankbaar!

Schuiven naar boven