Vooraankondiging Symposium Nieuwe Energie in Monumenten

Verduurzamen van monumentale gebouwen door gebruik van duurzame energiebronnen.
Verleden, heden en toekomst verbinden…

De ambities in Nederland rondom duurzaamheid zijn hoog. Dat ambitieniveau vertaalt zich ook naar ons prachtige cultureel erfgoed zoals monumentale gebouwen. Denk aan industrieel erfgoed, kerken, molens en monumentale woningen. Bij de herontwikkeling van monumentale gebouwen staat het onderwerp duurzaamheid dan ook hoog op de agenda. Een nieuw leven geven aan een monumentaal complex is op zich al duurzaam, maar vraagt een bijzondere aanpak om de duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Het is een uitdaging om met respect voor het monumentale karakter en de binnenstedelijke omgeving de ambities op het terrein van duurzaamheid te realiseren. Dat vraagt om innovatie en vooral ook gezamenlijk ondernemerschap en samenwerking tussen allerlei partijen, vooral met betrekking tot duurzame energieopwekking. Hierover is al veel kennis voorhanden en ervaring opgebouwd, maar die kennis en ervaring is nog versnipperd.

Op 27 september ontmoeten experts en bestuurders uit de overheid en private sector elkaar op een uniek symposium in het monumentale industriële complex De Meelfabriek te Leiden.

Partners+Pröpper is één van de sponsors en grondlegger en instrumentmaker van Opgaven Gestuurd Werken. Experts van Partners+Pröpper zullen tijdens het symposium met behulp van deze werkwijze multidisciplinaire expertteams begeleiden. Die teams buigen zich over interessante casus. Met als doel kennisuitwisseling én het markeren van relevante vraagstukken die tijdens het symposium als voeding dienen voor een dialoog tussen bestuurders uit de overheid en de private sector.

Download hier de vooraankondiging!

Vooraankondiging Symposium Nieuwe Energie in Monumenten
Schuiven naar boven