Samen bouwen aan duurzame economie op bedrijventerreinen

Wat zien wij?

Het is twee voor twaalf, de aarde is hard aan verduurzaming toe en gisteren beginnen is beter dan vandaag. De Green New Deal ligt op tafel, innovatieve knappe koppen zijn bij elkaar gestoken en kleine en grote bedrijven maken overuren om nieuwe kennis en ideeën te vergaren voor een groene, welvarende wereld. Verduurzaming van bedrijven is niet alleen hard nodig voor het klimaat, ook vanuit economisch perspectief valt er veel winst te behalen. Sterker nog, verduurzaming versterkt de concurrentiepositie van een bedrijf. Daarom zijn duurzame maatregelen geen losstaande investeringen, maar eerder een deel van de bedrijfsstrategie die veel kansen bieden. Denk aan betaalbare en duurzame energie, werkgelegenheid, innovatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Op alle fronten en niveaus wordt vergaderd en ondernomen, bij EU-toppen tot aan de keukentafel van de kleinste huishoudens; het gaat over het isoleren van huizen tot de installatie van windturbineparken. Zo zie je: aan animo, ondernemingsdrang en ideeën geen gebrek. Wat echter mist is een integrale en collectieve aanpak. Daarom zij we met VNO-NCW Co-Creatie volop bezig met opgaven die een duurzame economie van bedrijventerreinen bewerkstelligen. We werken aan een gerichte strategie van samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere partijen. De integrale opgave is groot: in 2030 moet de moet de landelijke CO2-uitstoot met 49% en in 2050 met 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Het is duidelijk dat deze opgave niet individueel te behalen is. We moeten samen bouwen, koppelkansen benutten en kennis delen om deze doelen te realiseren!

Waar werken we aan?

Op verschillende bedrijventerreinen zijn we bezig met het inrichten van een duurzame economie op bedrijventerreinen. We weten en ervaren dat je met goede samenwerking kun je meer realiseren. De aangesloten partijen bouwen samen aan gemeenschappelijke en eigen doelen op en rond bedrijventerreinen. Al deze doelen en bijdragen van de partijen komen bij elkaar in een gemeenschappelijke opgave. Hoe formuleer je een goede opgave? Zie ons artikel “Het opstellen van een ‘goede’ opgave is een vak apart”.

Als de partijen bereid zijn kennis, financiën, inzet en andere hulpbronnen in te brengen realiseer je een win-win situatie door over en weer bij te dragen aan doelen van jezelf en van de andere partijen. Bovendien kan ieder bedrijf zijn eigen specifieke bijdrage of vaardigheid toevoegen wat de succesfactor doet groeien.

Hoe kun je meer bereiken met elkaar?

Duurzaamheid en verduurzaming staan niet op zichzelf. Duurzaamheid kun je koppelen aan een bloeiende economie, betere mobiliteit of florerend onderwijs, om er maar een paar te noemen.
Zorg dus dat je in jouw aanpak/opgave ook op zoek gaat naar die koppelkansen en dubbelslagen!

Enkele voorbeelden:

  • Een project voor de aanleg van windenergie en zonnepanelen leidt niet alleen tot gebruik van groene energie, het kan ook een leerwerkplaats creëren voor studenten.
  • De inrichting van een bedrijventerrein kan helpen bij klimaatadaptatie door bijvoorbeeld gebouwen hittebestendig te maken en waterbuffers te realiseren. Een mooiere inrichting van het bedrijventerrein draagt bij aan het comfort en genot van de werknemers en bezoekers.
  • Schoner en stiller transport op bedrijventerreinen zorgen tegelijkertijd voor minder overlast en uitstoot buiten de grenzen van deze terreinen.
  • Inrichten van een circulaire economie: koppel de afval- en energiestromen van het bedrijventerrein aan de omliggende woon- en leefgebieden.
  • Deel de ruimte en functionaliteiten die beschikbaar zijn: elektrische oplaadstations op een bedrijventerrein kunnen in het weekend en ‘s avonds ter beschikking worden gesteld aan inwoners.

Je ziet in de afbeelding hieronder nog enkele voorbeelden van thema’s die gekoppeld kunnen worden aan de gemeenschappelijke opgave om de waardevolle dubbelslagen te bereiken.

 

Hoe ondersteunen wij de realisatie van een duurzame economie?

We ervaren in de begeleiding van verscheidene partijen behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaringen. Daarom ontwikkelen we een platform om leren op en tussen bedrijventerreinen te faciliteren. Het platform kent de volgende functionaliteiten:

  1. Organiseren van een bredere kennisdeling: ontsluiten van relevante data en informatie. Inspirerende en leerzame voorbeelden.
  2. Lerend netwerk en intelligence. Organiseren van leren binnen en tussen bedrijventerreinen.
  3. Faciliteren samen bouwen. Samenwerking smeden en samenwerken aan concrete opgaven op een bedrijventerrein.
  4. Monitoring en successen zichtbaar maken. Zichtbaar maken van de voortgang en resultaten op bedrijventerreinen.

Op het platform bieden we een makkelijk werkproces voor verduurzaming en verbinden wij bedrijven en aanbieders van duurzame maatregelen. Dit maakt de stap tot verduurzaming laagdrempelig en toegankelijk.

Samen bouwen, oog voor koppelkansen en gezamenlijk leren zijn hiervoor belangrijke ingrediënten.

 

Lees hier meer over onze werkwijze Opgaven gestuurd werken.

 

Auteur: Roeleke de Witte

Schuiven naar boven