Analyse begroting / jaarverslag (Methode Duisenberg)

Het is voor veel raadsleden een uitdaging om de begroting of het jaarverslag van hun gemeente te begrijpen. Laat staan dat zij op effectieve wijze kunnen sturen op de beoogde doelen en prestaties.

Met deze analyse van begroting of jaarstukken (gebaseerd op de methode Duisenberg) vergroten we het inzicht van de raadsleden in deze documenten en wordt hun informatiepositie versterkt. Het doel van deze analyse (gebaseerd op de methode Duisenberg) is om een beeld te krijgen van het behalen van de door de gemeente gestelde beleidsdoelen. Ook geeft de analyse inzicht in de kwaliteit van de informatievoorziening in de Planning en Control (P&C)-stukken. Zo komen de raadsleden goed beslagen ten ijs voor het debat met het college.

Analyse begroting / jaarverslag (Methode Duisenberg)


Meer weten of aan de slag?

Stuur Joost en Hans een berichtje en ze nemen contact met je op.

Meer informatie over Joost of Hans?

Klik op de foto.

Analyse begroting / jaarverslag (Methode Duisenberg)
Schuiven naar boven