Regionaal Dashboard Samenwerking

Met het regionale Dashboard Samenwerking beschikken gemeenten over een krachtig instrument om hun onderlinge samenwerking én de samenwerking met regionale samenwerkingsverbanden te versterken. Het Regionaal Dashboard Samenwerking biedt alle samenwerkingspartners actuele informatie over hun samenwerkingsverband. Met het Regionaal Dashboard Samenwerking kun je de taak- en werkverdeling tussen verschillende raden/griffies ondersteunen, faciliteren van een werkwijze voor het opstellen en indienen van gezamenlijke zienswijzen en het organiseren van collectieve ambtelijke ondersteuning door ambtenaren van griffies, ambtelijke organisaties van gemeenten en ambtenaren van de samenwerkingsverbanden.

Bekijk hier een video over hoe het regionaal dashboard Noord-Limburg door bestuurders in die regio wordt ontvangen.

Dashboard Samenwerking


Aan de slag met jouw opgave?

Stuur Peter en Bart een berichtje en ze nemen contact met je op.

Meer informatie over Peter of Bart?

Klik op de foto.

Regionaal Dashboard Samenwerking
Schuiven naar boven