Revitalisering centrumgebied van 4 kernen in gemeente Noordwijk

Retail Lab Noordwijk: naar de versterking van de winkel- en horecagebieden van de vier kernen van de gemeente Noordwijk

Hoe maak ik mijn centrum- en winkelgebieden weer aantrekkelijk, leefbaar en levensvatbaar? Dit was de vraag van het Ondernemersfonds Noordwijk aan  Partners+Pröpper en Blue Ocean Company. Zij ontwikkelden hiervoor het Retail Lab Noordwijk.

Het winkellandschap verandert sterk. Consumenten zijn veeleisender, kopen meer online en een bezoek aan een winkel(gebied) wordt eerder een uitje. Gemeenten kampen met leegstaande winkelpanden, teruglopende bezoekersaantallen en uiteindelijk centrumgebieden die nog nauwelijks levensvatbaar zijn. De leefbaarheid van de stad of het dorp staat daarmee onder druk.

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer, waardoor verschillende partijen met soms tegenstrijdige belangen dienen samen te werken. Gemeenten staan voor de uitdaging om daarbij een sterke verbindende rol te spelen, een eigen bijdrage te leveren, initiatieven te stimuleren en tegelijkertijd het algemeen belang in oog te houden. Ondernemers staan voor de uitdaging om hun winkel draaiende te houden en tegelijkertijd ook in dienst te stellen van het winkelgebied als geheel. Deze cocktail van individuele belangen, verkokering en eigenaarschap maakt het een complex vraagstuk.

De kern van de aanpak is gericht op het aanjagen en ondersteunen van ondernemerschap en innovatie en het smeden van vitale samenwerkingen. Dit gebeurt binnen het Retail Lab Noordwijk: een innovatieve online en offline ontwikkelaanpak. Het Retail Lab bestaat door en voor ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente (gouden driehoek). Door middel van werkateliers, teambegeleiding en een digitaal ontwikkelplatform worden initiatieven bedacht, uitgewerkt en genomen.

Even op de foto voor de website van het Ondernemersfonds Noordwijk, v.l.n.r. Maarten van den Berg, Wouter van der Leij, Joost van Hameren, Bea Veenvliet, René Vijlbrief

Peter Struik: “Partners+Pröpper zorgt voor doe-kracht en effectief samenspel. Dat doen wij via Opgaven Gestuurd Werken, een werkwijze waarvan wij de grondlegger zijn. De combinatie met Blue Ocean Company maakt ons een krachtige speler met een uniek aanbod”.

Hans van Steen van Blue Ocean Company: “Wij helpen winkelketens en merken zich te onderscheiden en klanten aan zich te binden.”

 

Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma aangegeven dat zij leefbare kernen met aantrekkelijke centrumgebieden zeer belangrijk vinden. Daarom heeft het Ondernemersfonds een innovatieve aanpak laten ontwikkelen om retail-ondernemers te steunen en hen samen met vastgoedeigenaren en de gemeente te laten werken aan de juiste oplossingen.”
Alice Saat – voorzitter van het Ondernemersfonds Noordwijk
www.ondernemersfondsnoordwijk.nl

 

Meer lezen over de werkwijze?

https://partnersenpropper.nl/doe-kracht-en-samenspel-tegen-leegstand-winkelpanden/

https://www.blueoceancompany.nl/cases/Retaillab-Noordwijk 

Revitalisering centrumgebied van 4 kernen in gemeente Noordwijk
Schuiven naar boven