Opgaven gestuurd werken is effectief mens EN werk: kwaliteit komt tot bloei

Publieke vraagstukken kunnen het beste in multidisciplinaire teams in combinatie met burgerparticipatie integraal aangepakt worden. Tegelijkertijd dienen er bezuinigingen doorgevoerd te worden. Dit klinkt complex, maar ook nuttig en noodzakelijk…

Volgens ons is het dat natuurlijk ook. Een dergelijke aanpak biedt mooie kansen, maar zorgt ook voor pittige uitdagingen. De werkelijkheid is vaak erg weerbarstig. Je hebt niet alleen te maken met een organisatie die een eigen structuur kent op basis van beleidsvelden met de bijbehorende machtsspellen, zoals participerende  belangengroeperingen die hun eigen agenda blijken te hebben. Ook hebben niet alle ambtenaren de juiste competenties in huis om een faciliterende rol te kunnen vervullen, is er soms sprake van onvoldoende politiek draagvlak om een droombeeld te bewerkstelligen en ga zo maar door. Het klinkt zo complex dat het haast onmogelijk goed aan te pakken is. Toch zijn wij er van overtuigd dat het kan!

Bij een van onze leerwerkplaatsen, waar we opgaven gestuurd werken in gemeentelijke organisaties implementeren, hebben wij Jan ontmoet. Jan is een gemeentewerker die zeer timide over kwam. Zijn manager was al een tijd geleden ziek geworden en al die tijd was er niet naar Jan omgekeken. Jan was een universitair geschoolde man en werd in zijn functie uitsluitend als expert bevraagd. In onze leerwerkplaatsen kwam Jan in een multidisciplinair opgaveteam terecht, waarin Jan niet alleen meer de expert was, maar waar ook zijn andere competenties tot uiting kwamen.  De teamleden van dit multidisciplinaire opgaveteam waren met elkaar op zoek om een vraagstuk, de maatschappelijke opgave, te realiseren. Om dit mogelijk te maken, waren de teamleden gedwongen elkaars taal te spreken en in elkaar te investeren om elkaar te kunnen begrijpen. Naast dat op deze wijze de opgave gerealiseerd werd, kwamen ook de kwaliteiten van de betrokkenen boven tafel.

Om een maatschappelijke opgave met een multidisciplinair opgaveteam aan te kunnen gaat het niet alleen om afspraken maken, meer nog gaat het om aanspreken. Dit kan voor een nieuw team uit een bestaande organisatie direct erg spannend zijn. Zo zijn er immers ingesleten patronen en beelden van elkaar, die opzij geschoven dienen te worden om tot een effectieve samenwerking te kunnen komen. Ieder teamlid mag (en moet zelfs) zijn kwetsbaarheid tonen om maximaal te kunnen werken aan de maatschappelijke opgave die voor ligt.

Deze kans was precies wat Jan nodig had, een team waarin hij aan zijn ontwikkelpunten kon werken, waarin zijn kwaliteiten tot bloei komen en waarin de teamleden elkaar echt helpen. Op deze manier worden niet alleen de maatschappelijke opgaven gerealiseerd, maar komt ook kwaliteit boven drijven. Jan is op zijn werk een heel ander mens geworden, een prachtige bloem kwam tot bloei!

MensENwerk bereik je door in samenhang te sturen op zowel individu, team als zaak.

Schuiven naar boven