Eerste indrukken leerwerkplaatsen Opgaven gestuurd werken

De afgelopen maanden ben ik regelmatig bij werkplaatsen voor Opgave gestuurd werken geweest. Deze werkwijze draait niet om de structuur van de organisatie, maar stelt de opgave, wat de organisatie wil bereiken, centraal. Wat mij als relatieve buitenstaander opvalt, is dat de mensen opbloeien als ze deelnemen aan deze werkplaatsen. Ze vullen hun rol als beleidsmedewerker veel creatiever in. De werkwijze stimuleert deelnemers om op elkaars beelden voort te bouwen. Iedere bijdrage is een waardevolle en dit haalt het beste in de deelnemers naar boven.

De deelnemers aan de werkplaatsen worden daarnaast ook uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Dit gaat niet altijd even makkelijk en deelnemers vinden het vaak spannend om zich kwetsbaar op te stellen. Na iedere werkplaats blijkt echter weer dat deelnemers uit hun comfortzone durven te komen en juist dit is een bron van energie en motivatie voor beleidsmedewerkers.

Ook het functioneren in teamverband wordt tijdens de werkplaatsen onder een vergrootglas gelegd. Effectief groepsgedrag wordt gestimuleerd. De teams worden meer zelfsturend, wat wordt versterkt doordat er een helder gezamenlijk doel is vastgesteld. De teams zijn zo beter in staat om in een dynamische (netwerk)omgeving concrete resultaten te leveren.

Kortom Opgave gestuurd werken stimuleert mensen om gericht op de opgave, effectiever en creatiever te werken, met oog voor de individuele en teamontwikkeling.

Wil je meer weten over Opgaven gestuurd werken? Bekijk de video ‘Opgaven gestuurd werken in één minuut’ op www.opgavengestuurdwerken.nl

Schuiven naar boven