Keuze: Portefeuillehouder belangrijker dan eigen ontwikkeling?

Foto door form PxHereBij de gemeente Alphen aan den Rijn bereidt men zich voor op de toekomst en is ook de raad goed aangesloten bij de plannen. In het coalitieakkoord is er zelfs een opgave met de naam “Organisatie van de Toekomst” die de focus aanbrengt. Er wordt immers veel gevraagd van de gemeente en dat betekent nogal wat voor de professionals die er werken. Vanuit de opgave worden daarom allerlei veranderingen geïnitieerd en wordt er ook een breed opleidingsprogramma aangeboden. Teamleiders kiezen zelf uit de menukaart welke opleidingen passen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Op deze wijze wordt gemotiveerd gewerkt aan zowel doelstellingen van de organisatie als die van het individu.

Ondanks deze goede voorbereiding en mooie inbedding kan toch het volgende gebeuren. Een van de deelnemers aan de training had op een dag een belangrijke bespreking met zijn portefeuillehouder en verscheen niet bij de training die hij nota bene zelf voor zijn eigen ontwikkeling had gekozen. Er kan natuurlijk altijd iets urgent zijn, daar gaat het niet om.

Hier was de teamleider zich er niet van bewust dat hij een keuze had, hij had de afweging niet eens gemaakt! Hij ging als vanzelf naar de bespreking met de wethouder, omdat hij dat zo al langer gewend was en dat werd altijd als belangrijk gezien. Hij stond er ook niet bij stil dat “De organisatie van de toekomst” ook een besluit was van het college met daarin diezelfde wethouder. Juist omdat Alphen aan den Rijn een groene gemeente met lef wil zijn, zou dit een mooie gelegenheid zijn geweest om het belang daarvan nog eens goed op de kaart te zetten. De toekomst wordt door meebewegen steeds opgeschoven, maar begint natuurlijk in “het hier en nu”. Het is zaak om nu al ander gedrag te vertonen en zo de toekomst vorm te geven.

Hoe gemakkelijk overkomt ons dit niet? En hoe gemakkelijk zit je bijvoorbeeld niet weer bij een overleg waarbij je denkt: Wat doe ik hier eigenlijk? Het is goed bij ieder vraagstuk stil te staan bij een aantal kenmerken die te maken met persoonlijke houding:

  • Gewoon doen wat nodig is
  • Alleen meedoen als je toegevoegde waarde kunt bieden
  • Vertrouwen op je gezonde verstand
  • Los durven laten, of juist zaken vastzetten als de opgave daar om vraagt
  • Bijdragen aan het grotere geheel
  • Optreden als ambassadeur voor de gehele organisatie

Deze kenmerken zijn onderdeel van de door ons ontwikkelde werkwijze Opgaven Gestuurd Werken.

Schuiven naar boven