Eigentijdse werkwijze met unieke rol voor HR: Opgaven Gestuurd Werken

Eigentijdse werkwijze met unieke rol voor HR: Opgaven gestuurd werken

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 1 PE punt

Een aardverschuiving in het werken en leren en de rol van HR.

De omgeving verandert in rap tempo en daarom moeten organisatie meeveranderen. Zo ook voor de Gemeente Rijswijk. De maatschappelijke ambities van Rijswijk zijn leidend voor de nieuwe besturing, inrichting en het dienstverleningsconcept van de gemeentelijke organisatie.

Maar hoe doe je dit? Je weet dat het niet eenvoudig is nieuwe werkwijzen te implementeren. De verleiding is groot om bij de structuur te beginnen, maar de ervaring leert dat we het daar niet mee redden. Dat vraagt om een andere aanpak! Niet top-down, maar vanuit ‘de opgave’ die je hebt en uiteraard met de betrokkenheid van het teams en de medewerkers.

Opgaven gestuurd werken betekent dat alles wat je doet is gericht op het realiseren van concrete opgaven! Effectief teamspel en samenwerking met andere partijen vormen de motor om dat te doen. Partners+Pröpper is de grondlegger en instrumentmaker van deze werkwijze. Kijk ook op www.opgavengestuurdwerken.nl

Het  is een samenhangende werkwijze waar de opgave (‘de zaak’), team en persoon als pijlers onder staan. Op zakelijk niveau kun je immers pas succesvol zijn wanneer de samenwerking in het team goed is en ieders talent benut kan worden, zodat alle energie wordt gefocust op de gemeenschappelijke opgave. Het is een aardverschuiving in werken en leren van teams en medewerkers.

Ook de rol van HR verandert o.a. door stimuleren nieuw gedrag, coachen op rollen in plaats van functies, ontwikkelen MD programma’s, stimuleren leerwerkplaatsen en herbezinning op het bestaande HR instrumentarium.

In deze workshop leren we de kern van opgaven gestuurd werken en gaan we praktisch met deze casus aan de slag. De NVP biedt samen met de gemeenteRijswijk en Partners+Pröpper een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze eigentijdse werkwijze en de rol van HR hierin.

Voor het programma en verdere informatie verwijzen we u naar onderstaande link:                                                                                                                                                                                                       – – – https://nvp-plaza.nl/agenda/eigentijdse-werkwijze-met-unieke-rol-voor-hr-opgaven/58e3af5741183a00c372107f

Schuiven naar boven