Opgaven gestuurd werken

Samen groeien rond stuwende bedrijven

Samen groeien rond stuwende bedrijven Samen met VNO NCW Brabant-Zeeland, Innovatiehuis de Peel, bedrijven en overheden organiseert Igno pilots voor het organiseren van samenwerking en realisatiekracht rond stuwende bedrijven. Onder meer rond de bedrijven AAE, Driessen Groep en SHI, allen gevestigd in Helmond.  Stuwende bedrijven dragen bij aan de realisatie van de doelen van een […]

Vermijdingscultuur

In vele organisaties zijn complimentjes schaars, kritische feedback wordt al helemaal weinig gegeven. Vaak ervaart men feedback geven als soft. Ook komt het voor dat men de feedback over iemand opspaart, maar dan is het momentum al verloren. Als je feedback geeft in het hier en nu, is het makkelijker feitelijk te houden en gaat […]

Op grote schaal een groot gebaar maken, vraagt heel veel actie op kleine schaal

In een eerdere blog legde we uit wat een opgave is. Hoe kun je echter met concrete opgaven impact hebben op grote schaal? Om dit te bereiken, is het essentieel onderscheid te maken tussen algemene beleidsopgaven en concrete realiseerbare opgaven. Algemene beleidsopgaven gaan over abstracte wensbeelden rond bijvoorbeeld veiligheid, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale participatie. […]

Wat is een opgave?

Bijna tien jaar geleden introduceerde Partners+Pröpper ‘opgaven gestuurd werken’. De term ‘opgave’ heeft inmiddels in het openbaar bestuur een grote vlucht genomen. Dat is mooi. Soms blijf het echter een leeg begrip. Het heeft geen zin om doelen, ambities of projecten om te dopen tot opgaven om het vervolgens daarbij te laten. Het gebruiken van […]

Doe kracht en samenspel tegen leegstand winkelpanden

Persbericht 20.02.2020 Noordwijk – Blue Ocean Company en Partners+Pröpper slaan handen ineen om gemeenten te helpen winkelgebieden attractiever te maken. Beide directies hebben 20 februari hun samenwerking bezegeld. Revitaliseren van winkelgebieden is hard nodig Gemeenten staan voor een grote opgave om de winkelgebieden nieuw leven in te blazen, want die gaan de laatste jaren hard […]

Regionaal Dashboard Samenwerking

Met het regionale Dashboard Samenwerking beschikken gemeenten over een krachtig instrument om hun onderlinge samenwerking én de samenwerking met regionale samenwerkingsverbanden te versterken. Het Regionaal Dashboard Samenwerking biedt alle samenwerkingspartners actuele informatie over hun samenwerkingsverband. Met het Regionaal Dashboard Samenwerking kun je de taak- en werkverdeling tussen verschillende raden/griffies ondersteunen, faciliteren van een werkwijze voor […]

Management houdt de door hen zelf ingezette verandering tegen

In welke organisatie gebeurt het niet? Management zet een noodzakelijke verandering in met grootse plannen en dito communicatie. Intentie is om de voortgang periodiek te monitoren en er wordt bijgestuurd als nodig. Niks mis mee…. zou je zeggen. De praktijk is echter weerbarstig. Vol enthousiasme wordt de beoogde verandering opgepakt door middenmanagement en medewerkers. Veelal […]

Dashboard Samenwerking

Het Dashboard Samenwerking is dé oplossing voor gemeenten om grip op alle lokale en regionale samenwerking te organiseren! Het Dashboard geeft raadsleden, bestuurders en ambtenaren 24 uur per dag overzicht en inzicht in alle samenwerking van de gemeente. Zo zie je snel waar het bij elke samenwerking om draait en kun je beter te sturen […]

Quick scan Opgaven gestuurd werken

Hoe ver bent u met de organisatie van de toekomst? Opgaven gestuurd werken kan helpen om de organisatie van de toekomst te realiseren. Dat vraagt onder meer het opbouwen en borgen van gemeenschappelijke werkwijzen. We krijgen regelmatig vragen om met een frisse blik mee te denken of mee te kijken. Met de quick scan ‘Opgaven gestuurd […]

Teamcasting

Teamcasting ® is uniek gereedschap om tot het béste team voor de opgave te komen! Met Teamcasting ben je in staat de zaak, het team en de persoon op een goede manier te matchen. De opgave is leidend voor het team. De persoonlijke talenten en competenties staan centraal. Teamcasting is onmisbaar gereedschap voor het succesvolle […]

Schuiven naar boven