Author : Krist Dekkers

Effectieve aanpak complexe casussen met Opgaven gestuurd werken

Wereldwijde toename van meervoudige problematiek door de corona crisis! Door corona werken en leven we veel meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en meer onzekerheid. Spanningen lopen eerder op en dat leidt tot meer fysiek, psychisch of seksueel geweld achter de voordeur. Hulpverlening wordt moeilijker doordat problemen vaker verborgen blijven voor de buitenwereld. […]

Keuze: Portefeuillehouder belangrijker dan eigen ontwikkeling?

Bij de gemeente Alphen aan den Rijn bereidt men zich voor op de toekomst en is ook de raad goed aangesloten bij de plannen. In het coalitieakkoord is er zelfs een opgave met de naam “Organisatie van de Toekomst” die de focus aanbrengt. Er wordt immers veel gevraagd van de gemeente en dat betekent nogal […]

Leren in deze tijden

Veel mensen staan voor uitdagingen die er niet eerder waren. Waar we voorheen zeiden dat je het ongemak moet opzoeken zodat je kan leren, zien we nu dat we met z’n allen in het ongemak zitten. Je hebt geen houvast meer aan opgebouwde routines, de context is immers totaal veranderd. Nu we de eerste schok […]

Vermijdingscultuur

In vele organisaties zijn complimentjes schaars, kritische feedback wordt al helemaal weinig gegeven. Vaak ervaart men feedback geven als soft. Ook komt het voor dat men de feedback over iemand opspaart, maar dan is het momentum al verloren. Als je feedback geeft in het hier en nu, is het makkelijker feitelijk te houden en gaat […]

Management houdt de door hen zelf ingezette verandering tegen

In welke organisatie gebeurt het niet? Management zet een noodzakelijke verandering in met grootse plannen en dito communicatie. Intentie is om de voortgang periodiek te monitoren en er wordt bijgestuurd als nodig. Niks mis mee…. zou je zeggen. De praktijk is echter weerbarstig. Vol enthousiasme wordt de beoogde verandering opgepakt door middenmanagement en medewerkers. Veelal […]

Dit is pas empowerment, een school voor € 250!!

Tijdens mijn sabbatical als vrijwilliger voor de Bambino Foundation in Malawi maakte ik een mooi voorbeeld van empowerment mee. In dit arme land zie je regelmatig dat 80 kinderen onder een boom les krijgen en dat werkt natuurlijk niet echt. Ouders vinden dat ook, maar zijn vaak niet in de gelegenheid daar iets aan te […]

Als veranderingen niet van de grond komen

Waarom in overheidsorganisaties veranderingen vaak vastlopen (Lenette Schuijt, 11 december 2018, managementsite) Op basis van dit artikel van Lenette Schuijt zie ik enige interventies. De situatie is herkenbaar, onze opdrachten worden soms ook stroperig, veelal speelt er iets op meerdere vlakken: geen correctie vanuit klant/burger weinig sturing aan medewerkers spanning tussen politiek bestuur en ambtelijke […]

Met slimme middelen lever je een bijdrage aan meerdere doelen

Tijdens mijn sabbatical werk ik voor de Bambino Foundation in Malawi, een van de armste landen ter wereld. Ze trainen leraren en zetten schooltjes op zodat kinderen aan de hand van pre-school teaching een betere start maken in de grote klassen van de Primary schools, vaak wel 80-100 leerlingen in één klas!! Het resultaat van […]

Eigentijdse werkwijze met unieke rol voor HR: Opgaven Gestuurd Werken

Eigentijdse werkwijze met unieke rol voor HR: Opgaven gestuurd werken Kring: Zuid-Holland Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 1 PE punt Een aardverschuiving in het werken en leren en de rol van HR. De omgeving verandert in rap tempo en daarom moeten organisatie meeveranderen. Zo ook voor de Gemeente Rijswijk. De maatschappelijke ambities van Rijswijk […]

Van Doel naar Maatschappelijke opgave

Tijdens mijn sabbatical als vrijwilliger voor de Bambino Foundation in Malawi maakte ik een mooie ontwikkeling mee. De Foundation is vanwege een gebrek aan leraren opgericht om pre-primary teachers in korte tijd op te leiden. Ondanks dat het al enige jaren succesvol verloopt en er ieder jaar 5 nieuwe schooltjes bijkomen, is men toch iedere […]

Schuiven naar boven