Dit is pas empowerment, een school voor € 250!!

Tijdens mijn sabbatical als vrijwilliger voor de Bambino Foundation in Malawi maakte ik een mooi voorbeeld van empowerment mee.

In dit arme land zie je regelmatig dat 80 kinderen onder een boom les krijgen en dat werkt natuurlijk niet echt. Ouders vinden dat ook, maar zijn vaak niet in de gelegenheid daar iets aan te veranderen. Ze hebben het al te druk met overleven of weten eenvoudig niet hoe ze dit aan moeten pakken. Vanuit de Bambino Foundation zetten we schooltjes op en mijn collega Christina was bij deze community betrokken. Ze sprak met ouders en enkele lokale leiders. Niet om een procedure te starten zoals we in Nederland zouden doen, maar om ze tot actie aan te zetten.

In deze wijk wonen de mensen al in stenen huizen, dus volgens Christina moet het dan ook mogelijk zijn een stenen school te organiseren. Ze organiseerde onder ouders enige mensen die kunnen metselen en een paar die iets met hout kunnen, maar er was geen geld om materiaal te kopen. Ouders kunnen namelijk amper de schoolfee van 200 Kwacha per maand betalen (dit is € 0,25)!

Nu zijn er in Malawi bepaalde gebieden waar je met een mal bakstenen uit klei kunt maken, dus Christina organiseerde dat er op deze manier, met slechts enige mankracht, (gratis) bakstenen kwamen. Hiermee zagen de ouders dat het misschien toch wel kon gaan lukken en de bereidheid steeg om ook een handje te helpen. De stenen moesten natuurlijk eerst gedroogd en gebakken worden, maar daarna was met alle ouderhulp de school al snel een feit. Het enige wat ontbrak was cement en golfplaten voor het dak. De Foundation kon dit bijdragen en dat betekent dat de school voor een totaalbedrag € 250 gebouwd kon worden. Is dat niet fantastisch?

Hieronder ze je het enthousiasme onder de moeders na het opzetten van de oudercommissie. De ontwikkeling gaat dus verder en er is eigenaarschap georganiseerd in de community.

 

Vaak zijn Nederlandse voorbeelden lastiger concreet en bondig te omschrijven, maar een dergelijke faciliterende rol vervullen we bij vele gemeenten ook regelmatig vanuit Partners+Pröpper.

Dit is pas empowerment, een school voor € 250!!
Schuiven naar boven