Author : Joost Gerrits

Dit zijn de vraagstukken in de Jeugdzorg bij gemeenten!

Inmiddels zijn bijna 6 jaar verstreken sinds de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze systeemwijziging had vergaande gevolgen, zeker ook door de randvoorwaarden die de Rijksoverheid meegaf. Nog steeds zijn gemeenten zoekende naar hoe ze de jeugdzorg het beste kunnen inrichten. Uit onderzoek en uit onze trainingen hebben we de vraagstukken gedestilleerd die bij gemeenten spelen […]

Op grote schaal een groot gebaar maken, vraagt heel veel actie op kleine schaal

In een eerdere blog legde we uit wat een opgave is. Hoe kun je echter met concrete opgaven impact hebben op grote schaal? Om dit te bereiken, is het essentieel onderscheid te maken tussen algemene beleidsopgaven en concrete realiseerbare opgaven. Algemene beleidsopgaven gaan over abstracte wensbeelden rond bijvoorbeeld veiligheid, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale participatie. […]

Wat is een opgave?

Bijna tien jaar geleden introduceerde Partners+Pröpper ‘opgaven gestuurd werken’. De term ‘opgave’ heeft inmiddels in het openbaar bestuur een grote vlucht genomen. Dat is mooi. Soms blijf het echter een leeg begrip. Het heeft geen zin om doelen, ambities of projecten om te dopen tot opgaven om het vervolgens daarbij te laten. Het gebruiken van […]

Wat schrijf je op in een jaarverslag van de gemeente?

Wat schrijf je op in een jaarverslag van de gemeente? Veel gemeenten zijn momenteel druk met het opstellen van het jaarverslag  2017 (of jaarstukken, programmarekening etc.). Nu gemeenteraden steeds meer de noodzaak herkennen om de effectiviteit van het beleid te beoordelen (bijvoorbeeld aan de hand van de Methode Duisenberg), komt de vraag op welke informatie […]

Opgaven gestuurd werken en de Methode Duisenberg

Opgaven gestuurd werken en de Methode Duisenberg Hoe zorg je dat je als raad zicht blijft houden op de ontwikkeling van een beleidsopgave? Hoe weet je nu of het beleidsonderwerp zich in de goede richting beweegt en dat de gestelde beleidsdoelen haalbaar zijn? Een cyclische analyse rond de begroting en het jaarverslag geeft de mogelijkheid […]

Eerste indrukken leerwerkplaatsen Opgaven gestuurd werken

De afgelopen maanden ben ik regelmatig bij werkplaatsen voor Opgave gestuurd werken geweest. Deze werkwijze draait niet om de structuur van de organisatie, maar stelt de opgave, wat de organisatie wil bereiken, centraal. Wat mij als relatieve buitenstaander opvalt, is dat de mensen opbloeien als ze deelnemen aan deze werkplaatsen. Ze vullen hun rol als […]

Schuiven naar boven