meelfabriek

Vooraankondiging Symposium Nieuwe Energie in Monumenten

Verduurzamen van monumentale gebouwen door gebruik van duurzame energiebronnen. Verleden, heden en toekomst verbinden… De ambities in Nederland rondom duurzaamheid zijn hoog. Dat ambitieniveau vertaalt zich ook naar ons prachtige cultureel erfgoed zoals monumentale gebouwen. Denk aan industrieel erfgoed, kerken, molens en monumentale woningen. Bij de herontwikkeling van monumentale gebouwen staat het onderwerp duurzaamheid dan […]

Schuiven naar boven