Doe kracht en samenspel tegen leegstand winkelpanden

Persbericht 20.02.2020

Noordwijk – Blue Ocean Company en Partners+Pröpper slaan handen ineen om gemeenten te helpen winkelgebieden attractiever te maken. Beide directies hebben 20 februari hun samenwerking bezegeld.

Revitaliseren van winkelgebieden is hard nodig
Gemeenten staan voor een grote opgave om de winkelgebieden nieuw leven in te blazen, want die gaan de laatste jaren hard achteruit. Winkelpanden staan leeg, winkelstraten verloederen en bezoekers blijven weg. De situatie is urgent en er is sprake van een neerwaartse spiraal: inkomsten van winkeliers, horeca en vastgoedeigenaren dalen, hierdoor blijven investeringen uit en neemt de aantrekkelijkheid van het winkelgebied af. Inwoners en bezoekers blijven weg en inkomsten dalen verder. Deze neerwaartse spiraal heeft een negatieve invloed op het welzijn en de welvaart van inwoners. Immers een sterk winkelgebied is een belangrijke voorziening in een stad, dorp of wijk.

Veel gemeenten zien dit al jaren en hebben hiervoor dan ook plannen ontwikkeld zoals een retailvisie of retailagenda. Dit in samenspraak met ondernemers en andere belanghebbenden. Er zijn een aantal goede voorbeelden van gemeenten waar dit ook leidt tot concrete realisatie. Bij de meeste gemeenten blijven concrete acties uit en komen initiatieven niet van de grond. Daarnaast zijn er wel intenties om samen te werken maar gebeurt in feite niets. Samenwerking tussen gemeente en ondernemers, en ondernemers onderling, blijkt in de praktijk veel weerbarstiger dan op papier bedacht, waardoor de realisatie hapert.

Meer bezoekers door meer attractie
Doel is om meer bezoekers naar de winkelgebieden te trekken en die bezoekers ook langer in dat gebied te laten verblijven. Om dat te realiseren is een revitalisering van de winkelgebieden hard nodig. Dat kan door effectief samenspel en bundeling van doe-krachten. Gemeente, winkeliers, vastgoedeigenaren, culturele ondernemers en maatschappelijke organisaties worden daarbij begeleid en gefaciliteerd om samen te werken in een inspirerend uitvoeringsprogramma met een gezamenlijke werkwijze en gereedschap.

Door de samenwerking tussen Blue Ocean Company en Partners+Pröpper wordt jarenlange retail-ervaring gebundeld met een werkwijze die doe-kracht versterkt door effectief samenspel tussen gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Plannen maken en doen gaan dan hand in hand en versnelt realisatie.

Hans van Steen van Blue Ocean Company: “Wij helpen winkelketens en merken zich te onderscheiden en klanten aan zich te binden.” “Partners+Pröpper zorgt voor doe-kracht en effectief samenspel. Dat doen wij via Opgaven Gestuurd Werken, een werkwijze waarvan wij de grondlegger zijn. De combinatie met Blue Ocean Company maakt ons een krachtige speler met een uniek aanbod”, aldus Peter Struik.

Expertteam Lokale Transformatie Retailagenda
Beide bureaus zijn onderdeel van het Landelijke Expertteam Retailagenda. Zij ontwikkelden de werkwijzen voor revitalisering van winkelgebieden en begeleidden de landelijke publicaties hierover.
De managing partners van Blue Ocean Company zijn ex-executives van grote winkelorganisaties. Door hun brede ervaring kennen zij de wereld van winkeliers, vastgoedeigenaren en consumenten zeer goed. Zij zijn aanjagers van ondernemerschap en vermogen tot vernieuwen. Zij hebben ervaring met winkelcentra en winkelgebieden.
Partners+Pröpper is grondlegger en instrumentmaker van Opgaven Gestuurd Werken. Dit gerenommeerde bestuurlijk onderzoeks-, advies- en trainingsbureau richt zich onder andere op de overheid en publiek-private samenwerking. Het bureau begeleidt jaarlijks tientallen opgaveteams met het realiseren van complexe maatschappelijke opgaven.

Bij de foto: De directies van Blue Ocean Company en Partners+Pröpper bij de ondertekening van de samenwerking.
Vlnr: Hans van Steen (Blue Ocean Company), Peter Struik (Partners+Pröpper), Wouter van der Leij (Blue Ocean Company), Igno Pröpper (Partners+Pröpper).

Schuiven naar boven