Participatie over de toekomst van Europa!

Nederland bereidt zich voor op deelname aan de Conferentie over de Toekomst van Europa. Een kernelement van de conferentie is de betrokkenheid van burgers bij de Europese Unie, ofwel ‘Europa dichter bij de burger te brengen’.

De Europese Commissie wil met de conferentie een open, inclusief, transparant en gestructureerd debat met burgers faciliteren rondom sleutelprioriteiten en –uitdagingen.

Het kabinet steunt de conferentie en heeft in een brief aan de Tweede Kamer de uitgangspunten voor de Nederlandse inzet geformuleerd (‘Kabinetsinzet voor de Conferentie over de toekomst van Europa’ brief van 14 februari 2020).

Ter voorbereiding op de Conferentie over de Toekomst van Europa vraagt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteuning aan Partners+Pröpper om de burgerbetrokkenheid goed te organiseren en in te vullen:

Hoe kun je op een goede manier burgers betrekken bij de Conferentie over de toekomst van Europa – passend bij uitgangspunten van het Kabinet? Wat zijn dan toepasselijke mogelijkheden of scenario’s?

Om deze vraag te beantwoorden stelt Partners+Pröpper een advies en voorstel voor praktische ondersteuning op.

Meer weten? Neem contact op met Roeleke de Witte.

Schuiven naar boven