Onze collega’s Hilda en Peter participeren in de gemeente Noordwijk

Hilda Sietsema en Peter Struik participeren in de gemeente Noordwijk.

Partners+Pröpper doet al jarenlang veel onderzoek naar burgerparticipatie en heeft hierdoor veel kennis en expertise rondom dit onderwerp opgebouwd. Het onderwerp burgerparticipatie blijft een actueel onderwerp en wordt ook steeds belangrijker. In de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt, is participatie van burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden, als wezenlijk onderdeel opgenomen.

Peter en Hilda zijn inwoners van de gemeente Noordwijk en zij hebben het afgelopen jaar vrijwillig geparticipeerd in het traject ‘Samen maken we een visie voor Noordwijk. Samen maken we de Toekomst’. Dit was voor Peter en Hilda een kans om vanuit een andere rol, anders dan beroepsmatig, een bijdrage te leveren.

Hilda heeft zich gericht op de werkgroep voor een visie op Noordwijk aan Zee. Peter heeft samen met een werkgroep een idee uitgewerkt om het thema ‘geluk’ onderdeel uit te laten maken van besluitvorming binnen de gemeente. Dat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een ‘geluksmeter’.

Gedurende een aantal maanden hebben Peter en Hilda online bijeenkomsten bijgewoond van de verschillende werkgroepen en de resultaten worden nu meegenomen in de door de gemeente te ontwikkelen toekomstvisie voor Noordwijk. In juni 2020 werden de resultaten van alle werkgroepen centraal gezet tijdens een webinar waaraan ruim 120 deelnemers online aan deelnamen, waaronder Hilda en Peter.

De gemeenteraad van Noordwijk heeft laten weten positief te zijn over de 30 visies die in de afgelopen maanden tot stand zijn gekomen.

Wij zijn blij dat ons bureau met Hilda en Peter een vrijwillige bijdrage heeft kunnen leveren aan de ontwikkeling van een toekomstvisie voor de gemeente Noordwijk.

Onze collega’s Hilda en Peter participeren in de gemeente Noordwijk
Schuiven naar boven