#DuurzameEconomie op bedrijventerreinen werkt

#DuurzameEconomie op bedrijventerreinen werkt. Dat ervaren ondernemers en overheden. De urgentie is groot, de tijd dringt. Ook in 2024 pakken we door vanuit VNO-NCW Co-creatie. Realiseren van collectieve oplossingen en organiseren van samenwerking. Dan kom je verder!

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐦𝐞𝐭 Rob Bogman 𝐞𝐧 Dion Sluijsmans 𝐢𝐧 BT Magazine
Vanuit gesprek met ondernemers gebiedsgericht aan de slag: dat is de kern van onze aanpak verduurzaming op bedrijventerreinen. Samenwerking en doe-kracht staan daarin centraal! Dit past precies bij de gebiedsgerichte aanpak Grote Oogst van Provincie Noord-Brabant. Het vraagt iets van ondernemers (organisatiegraad) en gemeenten (weg van de verkokering).

Lees het volledige artikel hier!

#Partnersenpropper #OGW #NetCongestie #Klimaatadaptatie #EnergyHub #Vestigingsklimaat #Mobiliteit #Economie #Gezondheid #Natuur #Arbeidsmarkt

 

Schuiven naar boven