Riem Abdel Wahed

Telefoon: 071-7370167

Expertise

Riem Abdel Wahed MSc is associé onderzoeker bij Partners+Pröpper. Riem studeerde Management- en Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde haar master Beleid en Politiek met haar scriptie over ‘Vaardig in bewegen’ van het Nationaal Sportakkoord. Zij onderzocht of dat deel van het akkoord een positieve invloed heeft op samenwerking om het sport- en beweeggedrag onder jongeren te stimuleren. Riem heeft kennis en ervaring met het sociaal domein. Zij was voorheen adviseur bij de GGD ZHZ en adviseur bij een adviesbureau, waar zij diverse onderzoeken in het sociaal domein uitvoerde. Ook binnen Partners+Pröpper voert zij nu onderzoeken uit in het sociaal domein. Zo evalueerde zij voor de gemeente Amstelveen het sportbeleid, en de samenwerking tussen de gemeente en sportaanbieders en zorg- en welzijnsorganisaties. Voor de gemeente Gouda voerde zij een evaluatie uit naar de opvang van Oekraïense ontheemden.

Het snijvlak zorg, welzijn en sport heeft haar bijzondere interesse. Hoe krijgen we jongeren beter in beweging, hoe bevorderen we de samenwerking tussen verschillende domeinen om ambities van op het terrein van sporten en welzijn te realiseren en hoe kunnen we inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben ondersteunen om sport en bewegen in hun leven te integreren?

Schuiven naar boven