Vooruitstrevend rekenkameronderzoek draagt bij aan positieve bestuurscultuur

Rekenkamercommissie Zwartewaterland ontvangt complimenten op het innovatieve rapport ‘Onderzoek naar de (digitale) dienstverlening van de gemeente Zwartewaterland’. Partners+Pröpper voerde dit onderzoek, namens de rekenkamercommissie, eind 2021 uit. “Dit onderzoek is een toonbeeld van hoe een lokale rekenkamer direct en concreet meerwaarde brengt voor de raad, college en de ambtelijke organisatie en uiteindelijk voor de lokale samenleving als geheel.” aldus Peter Struik, directeur Partners+Pröpper Noordwijk.

Explorerend karakter

Het college reageert enthousiast op de bruikbare insteek: “Eerst willen wij de raad en de rekenkamercommissie complimenteren met de insteek en opzet van het onderzoek. Niet eerder koos de rekenkamer voor een onderzoek met explorerend karakter. Wij juichen deze vorm toe. Het draagt bij aan een positieve bestuurscultuur en het geeft mooie handvatten om samen te bouwen,” aldus Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland in een brief aan de rekenkamer.

Opvolging aanbevelingen
Het college van Zwartewaterland geeft aan de inhoud te onderschrijven en gaat aan de slag met de aanbevelingen. Het college belooft de raad binnen twee maanden een plan van aanpak.

Meerwaarde in plaats van mosterd
Het onderzoeksteam is trots op de samenwerking met deze vooruitstrevende rekenkamer. “Het vraagt durf en moed om de rekenkamerfunctie te moderniseren! Lokale rekenkamers doorbeken hiermee het ‘mosterd na de maaltijd- gevoel bij raadsleden. Door daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de sturing op en realisatie van maatschappelijke opgaven, in het hier en nu, zijn rekenkameronderzoeken een betekenisvol middel voor de raad,” verklaart Peter. “Dus leren van het verleden en dat ontwikkelgericht vertalen naar de toekomst: hoe kan de gemeente ambities realiseren, wat is dan nog nodig en waar zit de energie om dat te doen?”

Ook interesse in een innovatief en bruikbaar onderzoeksrapport?
Neem contact op:

Ing. Peter Struik MBA | Partners+Pröpper Noordwijk | 06 14440746 | p.struik@partnersenpropper.nl

 

Schuiven naar boven