Vermijdingscultuur

Afbeelding door: Peggy und Marco Lachmann-Anke

In vele organisaties zijn complimentjes schaars, kritische feedback wordt al helemaal weinig gegeven. Vaak ervaart men feedback geven als soft. Ook komt het voor dat men de feedback over iemand opspaart, maar dan is het momentum al verloren. Als je feedback geeft in het hier en nu, is het makkelijker feitelijk te houden en gaat er onnodig tijd verloren. Als je te lang wacht verlies je focus op zaken die later toch weer gecorrigeerd moeten worden.

De enkeling die het wel ‘aandurft’ om feedback te geven, wordt als bullebak gezien en stopt er dan ook snel mee. Daarmee wordt feedback nog schaarser. Je kan dan spreken van een vermijdingscultuur. Het echte gesprek wordt niet aangegaan, terwijl dit juist de sleutel tot verbetering is. Het gekke is dat iedereen weleens een cursus heeft gehad in feedback geven, maar niemand het geleerde in de praktijk brengt.

Er is duidelijk meer nodig dan een training alleen. Feedback staat namelijk niet op zichzelf en moet bedding krijgen in een aanpak waarbij een complete werkwijze gestalte krijgt met ook voorbeeldgedrag, lef en waardering. Onze werkwijze Opgaven gestuurd werken biedt samenhang in opgave, team en persoonlijke ontwikkeling waarbij feedback een integraal onderdeel is van de aanpak. We hebben het dan over een constructieve houding en zichtbaar samen bouwen. Op deze manier krijgt de ‘softe’ feedback harde betekenis in het realiseren van maatschappelijke opgaven. Feedback geven is een essentieel en ook normaal onderdeel van het werk.

Schuiven naar boven