TEAM AMBASSADEURS OPGAVEN GESTUURD WERKEN VAN START!

Wie is het team Opgaven gestuurd werken?

Hart en expertise voor het openbaar bestuur verbinden Dick de Cloe, Barend van Kouterik, Jo Horn en Rick Hindriks tot het Team ambassadeurs Opgaven gestuurd werken.

Samen vertegenwoordigen zij meer dan 150 jaar ervaring als Kamerlid, burgemeester of adviseur.
Zij kennen het openbaar bestuur van binnen uit. Als geen ander weet dit team wat het betekent om complexe opgaven en onderwerpen een stap verder te brengen of vastgelopen dossiers los te wrikken.
Met beide benen in de modder staan maar ook een hekel aan voortmodderen! Herkennen, aanpakken en oplossen – dat is het motto en drijfveer van het team.

Dit bracht het team in contact met Partners+Pröpper, de grondleggers van Opgaven gestuurd werken.

           “De ideeën achter Opgaven gericht werken sluiten nauw aan op ons streven naar het aanpakken van opgaven in de kern! Het openbaar bestuur heeft dure plicht om waar te maken waar voor ze op aarde is. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
          De taken en opgaven zijn complex, veel materie is weerbarstig, vaak moet in een glazen huis worden gewerkt, tussen beleidswensen en realisering gaapt vaak een kloof. Wij willen en kunnen helpen. Op basis van onze gebalde gezamenlijke ervaring. Geen routine, steeds weer opnieuw de materie doordenken. Met nieuwe en werkbare oplossingen komen!”

Wat doet een ambassadeur Opgaven gestuurd werken?

Het team wil door krachtenbundeling concreet aan de slag met het aanpakken en realiseren van (maatschappelijke) opgaven. Opgaven gestuurd werken is een kwestie van doen en het resultaat telt.
Dat geeft energie:

          “We worden enthousiast als het lukt! “Getting things done” – wij willen dat de dingen – goed – werken.”

Bij voorkeur zet het team zich in voor het oplossen en realiseren van onverwachte, lastige of complexe vraagstukken samen met bestuurders, directies en beleidsprofessionals en de maatschappelijke omgeving.
De teamleden zijn individueel of in combinatie inzetbaar. Als team bieden de leden extra toegevoegde waarde doordat zij elkaar qua deskundigheid en ervaring aanvullen en versterken.
De werkwijze is persoonlijk en oplossingsgericht, en gaat uit van een intensieve samenwerking met de opdrachtgever.

Wat gaat het openbaar bestuur daar van merken?

“We hebben allen de ervaring dat tegen ons werd gezegd: ‘Je hebt ons verder geholpen!’ en ‘We hebben veel ven van je (jullie) geleerd!”

Dat wil het team blijven doen door de toepassing en verbreiding van Opgaven gestuurd werken.

“Aan de slag!”

Meer informatie over de ambassadeurs of over opgaven gestuurd werken op: opgavengestuurdwerken.nl

TEAM AMBASSADEURS OPGAVEN GESTUURD WERKEN VAN START!
Schuiven naar boven