regionale samenwerking

De inhoud centraal in regionale samenwerking: opgaven gestuurd werken

Regionale samenwerking is een hot item. Overal in Nederland vormen gemeenten nieuwe samenwerkingsverbanden om samen invulling te geven aan de decentralisaties. worden nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd om samen. Nadat duidelijk is ‘wie met wie gaat’ is er veel aandacht voor de juridische structuur, de bevoegdheden (en het verlies aan autonomie), besturingsmodellen, sturing en controle door de […]

Schuiven naar boven