Soft skills in plaats van juridificeren

Soft skills in plaats van juridificeren

Als zelfs Arent van Wassenaar, bouwadvocaat met 33 jaar ervaring, deze ontnuchterende ontdekking doet en hier een boek (A practical guide to successful construction projects) aan wijdt, dan weet je waar je je op moet richten. In interviews zeiden 25 bouwdirecteuren steevast dat de grootste risico’s niet technisch zijn. Het gaat mis op de soft skills!

Bij opgaven gestuurd werken richten we ons niet voor niets op de samenhang tussen zaak, team en persoon. Op zakelijk niveau kun je immers pas succesvol zijn wanneer de samenwerking in het team goed is en ieders talent benut kan worden. Hiermee komt de persoonlijke ontwikkeling en teamdynamiek in het perspectief van de zaak te staan. Onze ervaring is dat deze vaak als ‘soft’ ervaren onderwerpen in onze werkateliers harde betekenis krijgen en effectief worden ingezet voor het realiseren van opgaven.

Dit gaat zelfs zo ver dat je een plan dat op papier perfect is, kunt afbreken met een slecht team. Daarnaast kun je een slecht plan wel redden met een excellent team.

Bouwen gaat nooit volgens plan, wat je ook ‘bouwt’. De vraag is echter hoe je samen die problemen oplost, zonder dat het conflicten worden. Daarvoor moet er vertrouwen zijn en dat moet je samen opbouwen. In een goede sfeer delen mensen cruciale informatie en onzekerheden met elkaar. Zo ontstaat openheid en respect en zorg je dat iedereen warm loopt voor hetzelfde doel.

Bovendien motiveert win-win veel meer dan met elkaar in een juridisch conflict terecht komen. Veel leuker ook!

Schuiven naar boven