Seminar Opgaven Gestuurd Werken, hoe werkt dat?

14 december 2017 vindt het seminar “Opgaven Gestuurd Werken, hoe werkt dat?” plaats in de jaarbeurs Utrecht.

Gemeenten, provincies en andere overheden willen een zinvolle bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke effecten. Opgaven Gestuurd Werken biedt hierbij een oplossing: je laten leiden door wat nodig is en juist dat doen wat effect heeft. Voor de meeste maatschappelijke opgaven is samenwerking met bewoners, bedrijven en overheden nodig. Dit past bij de voortdurende trend van maatschappelijke democratisering. Opgaven Gestuurd Werken biedt de kans om de belangrijkste opgaven samen met stakeholders vorm te geven door een effectievere en efficiëntere inzet van mensen en middelen.

In één dag leren hoe je kunt omgaan met Opgaven Gestuurd Werken?
Zes top sprekers nemen u mee, waaronder Igno Pröpper van Partners+Pröpper, grondlegger en bedenker van Opgaven Gestuurd Werken.

Bij deelname van meerdere personen van dezelfde organisatie ontvangt u korting.
Meer informatie over het programma leest u op de website van PM Seminars.

Schuiven naar boven