Proeverij Opgaven gestuurd werken in gemeente Ooststellingwerf

Proeverij Opgaven gestuurd werken in gemeente Ooststellingwerf

Er was veel inspiratie en energie tijdens de proeverij Opgaven gestuurd werken op 1 maart in Ooststellingwerf. Gemeentesectretaris Sander Kastelein ziet veel mogelijkheden om opgaven, medewerkers en de werkwijze centraal te stellen:

* Opgaven staan centraal (externe en interne opgaven)

* Individuele medewerkers staan centraal
Zij werken aan vraagstukken op basis van talent en energie
Opgaventeams zijn dynamisch en flexibel
Biedt medewerkers de context die ze energie oplevert
Goed en innovatief gefaciliteerd

* OGW als extra werkwijze
* Geen focus op wijziging structuur
* Bijpassend strategisch personeelsbeleid
* Basis blijft op orde
* A3-systematiek doorzetten

(Uit de presentatie van S. Kastelein)

Schuiven naar boven