Participatiemonitor / benchmark burgerparticipatie

Met de Participatiemonitor evalueer je op een eenvoudige en voordelige manier participatietrajecten en samenwerking. Het brengt alle vormen van participatie (burger- en overheidsparticipatie) in beeld, ook maatschappelijke initiatieven of burgerinitiatieven. De Participatiemonitor laat zien hoe jij ten opzichte van anderen scoort. Bij elke evaluatie betrek je tevens de deelnemers uit de samenleving.

Wat levert het op?
• Helder zicht op resultaten van burger- en overheidsparticipatie en de kritische succesfactoren.
• Directe feedback van (participerende) burgers, bedrijven en organisaties voor uw ambtelijke projectleiders en beleidsmedewerkers.
• Een impuls voor de ontwikkeling en professionalisering van organisatie en medewerkers.

Schuiven naar boven