Op grote schaal een groot gebaar maken, vraagt heel veel actie op kleine schaal

In een eerdere blog legde we uit wat een opgave is. Hoe kun je echter met concrete opgaven impact hebben op grote schaal? Om dit te bereiken, is het essentieel onderscheid te maken tussen algemene beleidsopgaven en concrete realiseerbare opgaven.

Algemene beleidsopgaven gaan over abstracte wensbeelden rond bijvoorbeeld veiligheid, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale participatie. Algemene beleidsopgaven bieden richting en drukken uit wat we met elkaar belangrijk vinden. Deze algemene opgaven zijn echter vaak te abstract, hebben onvoldoende connectie met realisatie en zijn moeilijk om te realiseren.

Een concrete opgave is in een bepaalde tijd haalbaar en realiseerbaar. Een opgave maak je concreet als je postcode, rugnummers en tijd kunt benoemen. Waar precies – welk gebied, buurt of straat (postcode), met wie en voor wie precies (rugnummers), wanneer precies (datum, jaar). Kortom een opgave is iets waar je met elkaar aan kunt werken, waar je energie van krijgt. De beperking van een concreet realiseerbare opgave is echter dat de bijdrage aan de samenleving vaak beperkt is.

Algemene beleidsopgaven kun je vaak alleen realiseren door meteen ‘heel concreet te worden’. Dit inzicht is cruciaal om Opgaven gestuurd werken te laten renderen. Wil je een algemene beleidsopgave realiseren, dan moet je dit doen via een groot aantal concrete realiseerbare opgaven. Zo’n concrete opgave koppel je dan aan één of meerdere algemene beleidsopgaven, zodat je de beoogde maatschappelijke doelen haalt.

Foto door form PxHere

Je richt je op datgene waar je echt zaken kunt veranderen. Dat is niet aan de kant van grote strategische vergezichten. Het is goed deze vergezichten te hebben, maar an sich veranderen deze de wereld niet. Impact ontstaat pas als er daadwerkelijk iets  gerealiseerd, veranderd, uitgevoerd of gedaan is. Dáár moet dus de energie en capaciteit naar toe gaan. Niet naar grote beleidsplannen.

 

Op grote schaal een groot gebaar maken, vraagt dus heel veel actie op kleine schaal.

Deze blog is deel 2 van 2. Deel 1 lees je hier

Ben je geïnteresseerd in het bijbehorende artikel? Lees dan hier “Het opstellen van een goede opgave is een vak apart”.

Meer weten over Opgaven gestuurd werken? Zie de website.

Schuiven naar boven