Onderzoek Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Bollenstreek (ISG) en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

In opdracht van de raad van Teylingen onderzocht bureau Partners en Pröpper het nu geldende ruimtelijke beleid voor de bollenstreek (ISG) en de uitvoering daarvan door de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

Een complex instrument met veel haken en ogen
Met de ISG werken de vijf samenwerkende gemeenten in de bollenstreek samen om de complexe gebiedsopgaven voor het buitengebied te realiseren, waaronder het behouden van 1ste klas bollengrond. Het ISG blijkt echter een zeer complex instrument. De 1ste klas bollengrond wordt weliswaar behouden, maar er zijn allerlei onbedoelde negatieve bijeffecten. Zo is er sprake van een prijsopdrijvend effect van grond door de mogelijkheid om GOM-woningen te bouwen, voor jonge startende of uitbreidende ondernemers een grote drempel.

Ook staan nieuwe woningen het doel om een open landschap te creëren in de weg. Door de sloop van oude opstallen ontstaat nieuwe bollengrond maar de percelen zijn door de kleine omvang en vorm niet voldoende rendabel te bewerken. Daarnaast is de ISG niet meer actueel, inmiddels zijn de ambities van de overheid op het terrein van klimaat en duurzaamheid gegroeid.

Al met al blijkt uit het onderzoek van Partners en Pröpper dat er veel redenen zijn om de Intergemeentelijke Structuurvisie en de uitvoering daarvan door GOM eens goed tegen het licht te houden.

Zie ook het Leidsch Dagblad, 22 november 2022:

GroenLinks, CDA en PvdA doen nieuwe poging in Teylingen om handhaving paardenweitjes en villa’s op bollengrond voorlopig te stoppen

 

 

Onderzoek Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Bollenstreek (ISG) en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).
Schuiven naar boven