Met slimme middelen lever je een bijdrage aan meerdere doelen

Tijdens mijn sabbatical werk ik voor de Bambino Foundation in Malawi, een van de armste landen ter wereld. Ze trainen leraren en zetten schooltjes op zodat kinderen aan de hand van pre-school teaching een betere start maken in de grote klassen van de Primary schools, vaak wel 80-100 leerlingen in één klas!!

Het resultaat van onderwijs is in dit land erg laag en de oorzaak ligt meestal buiten het werkveld en de mogelijkheden van de leerkracht. Zo komen kinderen vaak na een lange wandeling al moe op school en blijkt dat ze niet ontbeten hebben. In de loop van de dag kunnen kinderen hun concentratie niet vasthouden en vallen in slaap. Er is geen geld voor leermiddelen, dus oefenen met schrijven en rekenen lukt nauwelijks.
De vraag is wat je dan kunt doen…..

Met opgaven gestuurd werken heb ik geleerd naar de gehele maatschappelijke opgave te kijken in plaats van alleen het onderwijsvraagstuk te bezien. Samen met de mensen van de Foundation is toen bijgaand model ontwikkeld.

Natuurlijk gaat de Foundation over het onderwijs, maar aan de hand van het model konden we in de community’s de andere onderwerpen bespreekbaar maken en daarvoor mensen aanwijzen die zich ervoor verantwoordelijk voelden.

Zo kon naast de school een schooltuin worden aangelegd waarin men mais en groenten kon verbouwen. Enige ouders werkten in die tuin, anderen bereidden van de producten uit de tuin maaltijden voor de kinderen zodat ze niet meer met een lege maag in de klas zaten. De tuin was tevens een voorbeeld van hoe je het land effectief en goedkoop kunt verbouwen, want er was iemand komen helpen die daar veel kennis van had.

Uiteindelijk leverde de schooltuin dus een bijdrage aan meerdere doelen. Door zelf voedsel te produceren kregen kinderen te eten, leerden mensen van agriculture, werd de gezondheid beter omdat men voldoende vitaminen binnen kreeg, leerde men samenwerken op verschillende thema’s, voelde men zich eigenaar van het eigen onderdeel, gingen de kinderen beter leren en uiteindelijk ging het met het welzijn van de gehele community ook beter en ontstond er een zichzelf versterkend geheel.

De opbrengst van de tuin bijvoorbeeld was zo goed dat een deel van de groenten verkocht kon worden. Van de opbrengst werden leermiddelen aangeschaft waardoor de kinderen meer konden oefenen en leren op school. Dat maakte de ouders nog meer enthousiast en er kwamen meer ouders om een bijdrage te leveren et cetera, et cetera.

Krist Dekkers

Schuiven naar boven