Management houdt de door hen zelf ingezette verandering tegen

In welke organisatie gebeurt het niet? Management zet een noodzakelijke verandering in met grootse plannen en dito communicatie. Intentie is om de voortgang periodiek te monitoren en er wordt bijgestuurd als nodig. Niks mis mee…. zou je zeggen.

De praktijk is echter weerbarstig. Vol enthousiasme wordt de beoogde verandering opgepakt door middenmanagement en medewerkers. Veelal ontstaan hierbij goede ideeën gebaseerd op wat in de praktijk wel en niet werkt, vaak toch iets anders dan door het topmanagement bedacht. Dan merk je dat de discussie anders loopt dan voorzien en voor je het weet wordt het ingewikkeld. De nieuwe aanpak is dan niet meer in de oude systematiek te verantwoorden en al snel dreigt budgetoverschrijding. Het management stuurt vervolgens ‘logischerwijs’ op stabiliteit en beheersing en dat is de dood in de pot voor vernieuwing. Zo zie je dat de verandering door het management wordt geremd. De verandering die nota bene is ingezet door het management zelf.

Hierbij enige tips om dit te voorkomen:

  1. Geef voorrang aan ideeën die nu al kunnen worden ingevoerd. Zo komt de verandering snel op gang en ontstaan de eerste succeservaringen waarop tevens voortgebouwd kan worden.
  2. Stop als het moeizaam gaat en er energie weglekt. Kennelijk zit hier niet de energie om een aanvankelijk kansrijk idee te verzilveren. Stel de vraag: Hoe kan het ook? En probeer iets anders.
  3. Ga terug naar de kern en maak het eenvoudig op momenten dat het ingewikkeld wordt. Niets is zo erg als elkaar niet meer begrijpen en het draagvlak verbrokkeld.
  4. Voorkom te allen tijde dat je elkaar verliest in het vernieuwingsproces. Als je het elkaar immers niet meer uit kan leggen, snapt de klant of burger het al helemaal niet meer.
Schuiven naar boven