Maatschappelijke consultatie met inzet van kunstmatige tekstintelligentie voor de Omgevingsraad Schiphol

Maatschappelijke consultatie met inzet van kunstmatige tekstintelligentie voor de Omgevingsraad Schiphol

Tijdens de luchtvaartdag van 8 december 2018 presenteerden wij onze onderzoeksresultaten middels een dashboard aan een breed publiek, in aanwezigheid van de Minister van Infrastructuur en  Waterstaat.

Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol in 2018 om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Om een advies uit te kunnen brengen heeft de Omgevingsraad Schiphol met een internetconsultatie belangstellenden de gelegenheid gegeven om hun opvattingen kenbaar te maken over voor hen van belang zijnde onderwerpen over Schiphol. Partners+Pröpper heeft deze internetconsultatie uitgevoerd, samen met ExoCortex. Wij hebben gebruik gemaakt van ons kunstmatige tekstintelligentiesysteem.

De vragen in de consultatie gingen onder andere over de omvang van het aantal vliegtuigbewegingen in de jaren na 2020, selectieve ontwikkeling van Schiphol, ruimte voor intercontinentaal verkeer, de betekenis van Schiphol voor de Nederlandse economie, overlast door vliegverkeer, de rol van geluidsmetingen, nachtvluchten, wonen nabij Schiphol, CO2-uitstoot, luchtkwaliteit en fijnstof.

Onderzoeker Peter Struik van Partners+Pröpper: “Het gaat in dit onderzoek om de inhoud, de visie van mensen en hun argumenten. Mensen hebben een mening over de luchtvaart en wij hebben gezocht naar hoe zij deze onderbouwden. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen hebben we dit gedaan met analyse door een kunstmatig tekstintelligentie systeem”.

Onderzoeker Arno Gudden van ExoCortex: “Het bijzondere van deze internetconsultatie is dat het gaat om kwalitatief onderzoek, waarbij 4500 mensen open vragen schriftelijk en in vrije tekstblokken hebben beantwoord. Dat heeft zo’n 90.000 stukken tekst opgeleverd over uiteenlopende onderwerpen. Er zijn mensen die hele korte antwoorden gaven, maar ook anderen die hele epistels opstuurden. Ook waren er respondenten die handgeschreven brieven hebben ingediend. Het was een uitdaging om in al deze informatie een ordening te brengen. We zijn daar goed in geslaagd door toepassing van ons kunstmatige tekstintelligentiesysteem. Dat heeft een voor iedereen toegankelijk online dashboard opgeleverd dat zo is ingericht dat een goed, kwalitatief beeld is ontstaan van meningen en argumenten van mensen”.

Foto: een impressie van de verschillende aangeleverde tekstblokken, zoals getoond tijdens de presentatie van het dashboard.

Foto: Aanwezigen luisteren en kijken aandachtig naar de presentatie van de resultaten van de internetconsultatie op 8 december 2018 middels het dashboard.

 

 

“De internetconsultatie ‘toekomstontwikkeling Schiphol en omgeving’ is van waarde voor iedereen die wil weten wat mensen vinden rondom allerlei onderwerpen over Schiphol én waarom ze dat vinden.”

“Een rijke bijvangst van de internetconsultatie is dat ook originele inzichten van mensen in beeld zijn, die mogelijk bijzondere waarde hebben. Denk aan glijvluchtlandingen en grondgebonden geluidsdemping. Op dit soort woorden kunnen we nu zoeken”.

Johan Weggeman, secretaris Omgevingsraad Schiphol
www.omgevingsraadschiphol.nl

Bekijk hier ook het dashboard live van Omgevingsraad Schiphol.

 

 

 

 

Maatschappelijke consultatie met inzet van kunstmatige tekstintelligentie voor de Omgevingsraad Schiphol
Schuiven naar boven