Leren van grote projecten in Uden

Bij de gemeenteraad van Uden bestond het beeld dat grote projecten inhoudelijk, procesmatig en financieel afwijken van de oorspronkelijke plannen. Dit is een uitdaging waar meerdere gemeenten mee te maken hebben. Partners+Pröpper ondersteunde een werkgroep uit de raad van Uden en stelde een advies op.

Dit advies is gericht op een gewenst toekomstperspectief en een kwaliteitsbeeld als richtpunt voor toekomstige verbeteringen. Het bevat een concrete ontwikkelagenda en –traject om dit toekomstperspectief ook écht te realiseren. Het advies werd goed ontvangen door de gemeenteraad. Bekijk hier het filmpje waarin raadsleden hun bevindingen delen. Er is veel bereidheid en energie gebleken om samen met het college, de ambtelijke organisatie en inwoners het ontwikkeltraject op te pakken. Er is een regiegroep opgezet van raadsleden, college, organisatie en samenleving, die hierin het voortouw neemt.

Lees hier het artikel over de positieve ontvangst van het rapport.

Schuiven naar boven