Leren in deze tijden

Veel mensen staan voor uitdagingen die er niet eerder waren. Waar we voorheen zeiden dat je het ongemak moet opzoeken zodat je kan leren, zien we nu dat we met z’n allen in het ongemak zitten. Je hebt geen houvast meer aan opgebouwde routines, de context is immers totaal veranderd.

Nu we de eerste schok te boven zijn en langzaam een anderhalvemetersamenleving met elkaar opbouwen, zie je de behoefte aan een betere en slimmere aanpak ontstaan.

En dat kan ook. We zien dat er eigenlijk al langere tijd steeds meer mensen een groeiend ongenoegen hebben over wat we elkaar aandoen. Of het nu over het milieu gaat, jeugdzorg of werkethiek, op vele vlakken kan het ook anders. En toch lukt het maar mondjesmaat om een duurzame verandering teweeg te brengen. Veelal houden we met elkaar ongewild en onbedoeld hardnekkige patronen in stand die maar moeilijk te doorbreken zijn. Dat komt omdat eenieder in zijn eigen positie, systemen en interacties zit. Een gezamenlijke aanpak, een werkwijze, is dan heel vruchtbaar.

Veel organisaties hebben al langer het besef dat complexe vraagstukken niet door één persoon opgepakt kunnen worden. Dat wordt in deze tijd alleen nog maar duidelijker. Voor het realiseren van maatschappelijke opgaven heb je diverse disciplines en expertises aan tafel nodig. Deze personen begrijpen elkaar niet vanzelf. Het is nodig dat er aandacht is voor een gemeenschappelijke taal en aanpak. Teamontwikkeling is dus een onlosmakelijk onderdeel bij de uitvoering van maatschappelijk opgaven.

Deze complexe maatschappelijke opgaven vergen veel van de professionals. Om die reden wil je hun talent maximaal benutten. Daarmee is persoonlijke ontwikkeling ook een integraal aspect van een effectieve werkwijze.

De afgelopen jaren hebben we een dergelijke werkwijze met bijbehorend gereedschap ontwikkeld en veelvuldig toegepast op tal van vraagstukken. Wat ons daarbij opvalt is dat leren en werken niet meer los van elkaar staan en dat het vertrouwen groeit om ook lastige zaken met elkaar te bespreken. Dan doorbreek je patronen en realiseer je de gezamenlijk gewenste situatie.

Die werkwijze waarbij leren en werken hand in hand gaan, hebben we nu ook beschikbaar in een online-aanpak. Voor jouw nieuwe vraagstuk krijg je aan de hand van filmpjes en online opdrachten een nieuwe kijk op de zaak, betrek je (ook niet voorziene) anderen en werk je tegelijkertijd aan je eigen ontwikkeling. Met als uitkomst een met grote betrokkenheid gerealiseerde opgave waar meer uit gekomen is dan tevoren bedacht.

Bekijk hier ons aanbod in opleidingen.Foto door Mohamed Hassan form PxHere

Schuiven naar boven