Effectieve aanpak complexe casussen met Opgaven gestuurd werken

Wereldwijde toename van meervoudige problematiek door de corona crisis!

Door corona werken en leven we veel meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en meer onzekerheid. Spanningen lopen eerder op en dat leidt tot meer fysiek, psychisch of seksueel geweld achter de voordeur. Hulpverlening wordt moeilijker doordat problemen vaker verborgen blijven voor de buitenwereld.

Mensen met dit (gevaarlijke) gedrag moeten snel geholpen worden en zijn gebaat bij een integrale aanpak waarbij betrokken organisaties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van dien. Deze opleiding leert je hoe je complexe casussen effectief aanpakt door middel van opgaven gestuurd werken.

Partners+Pröpper heeft samen met SBO een opleiding ontwikkeld voor aanpak complexe problematiek.
Complexe, meervoudige problematiek is een omvangrijk thema waar lastig regie op te voeren valt. Opgaven gestuurd werken leert je om te doen wat nodig is om jouw opgave te realiseren. Breder kijken naar een opgave biedt ruimte voor creatieve oplossingen. Leer slimme acties in te zetten, maak dubbelslagen zodat je meer kunt realiseren. Het unieke van de opleiding is dat je leert te doen wat nodig is op basis van een werkwijze waarmee fundamentele integrale oplossingen worden ontwikkeld. Die werkwijze wordt aangeleerd in een unieke combinatie van een klassikaal en een individueel leertraject. Hierbij maken we gebruik van maatwerk online leermodules gecombineerd met persoonlijke coaching door de trainer. Het unieke van de opleiding is bovendien dat afhankelijk van de Corona maatregelen geswitcht kan worden tussen fysiek en online.

Meer informatie over de opleiding vindt u hier!

Schuiven naar boven