Eerste regiotafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptie

Partners+Pröpper begeleidt de bestuurlijke regiotafels voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.  Tijdens een regiotafel op 2 februari in Noord-Brabant komt aan de orde dat een andere werkwijze minstens zo belangrijk is als de inhoud om deze opgave te realiseren:

“Het vraagstuk is immens. Het begrip ‘Deltaplan’ verplicht om uit een ambitieus vaatje te tappen. Het gaat dan niet alleen om de inhoud – ruimtelijke adaptatie aan het klimaat: het omgaan met veel water en veel hitte, maar ook om de kwaliteit van samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. De uitdaging is om veel meer te werken vanuit integrale opgaven in plaats vanuit ‘kokers’ of deze nu opgetrokken worden vanuit een sector, een thema of een actor.  Dit vraagt denken in termen van ‘aandeelhouderschap’ in gemeenschappelijke opgaven. In deze opgaven kan het naast klimaat ook gaan om economie, natuur en landbouw, cultuur, leefbaarheid, woningbouw et cetera. Binnen deze benadering kan je nog steeds specifiek inzoomen vanuit de optiek van ruimtelijke klimaatadaptie. De term ‘portfoliomanagement’  is dan van toepassing. Je neemt een aandeel in meerdere kansrijke en belangrijke opgaven die een goede bijdrage leveren aan ruimtelijke klimaatadaptatie.Samenwerken dwars door organisatiegrenzen is nodig, publiek en privaat, met partners vanuit verschillende schaalniveaus.”  – Igno Pröpper, directeur van Partners+Pröpper

Schuiven naar boven