Een voorbeeld van onze bijdrage aan de samenleving

Partners+Pröpper vind het belangrijk om bij te dragen aan de samenleving, met name voor ontwikkeling van mensen. In dat kader bieden wij in onze offertes ook altijd een stukje social return aan.

Een leuk voorbeeld is het onderzoek wat we gedaan hebben voor Pijnacker-Nootdorp, waarbij we tegelijkertijd iemand uit die gemeente een coachingstraject hebben aangeboden.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wenst mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven. Er is dan ook gevraagd om een voorstel te doen op welke wijze hieraan door ons invulling kan worden gegeven. Wij zijn een innovatief A-merk en hebben daarom voor een coachingstraject gekozen!

Eerste indrukken vormen zich door psychologische mechanismen. Denk hierbij aan stereotypering, de rol van het uiterlijk, non-verbaal gedrag en intuïtie. In de praktijk blijkt dat de eerste indruk niet altijd op waarheid berust, maar er moet wel rekening gehouden worden dat hij bepalend is voor het vervolg van het contact. Een positieve, krachtige en dynamische indruk blijkt altijd een goed startpunt te zijn.
De Sociale Dienst van Pijnacker-Nootdorp heeft een 53-jarige werkzoekende vrouw voorgesteld voor het coachingstraject.

Mirjam van Haeften heeft een kort coachingstraject ontwikkeld en voorgesteld om mensen te helpen bij het maken van een eerste indruk. Voorstel was om een oudere werkzoekende vrouw een positieve boost te geven en om haar praktisch, fysiek en mentaal een stap voorwaarts te laten maken in de voorbereiding naar voor haar geschikte vacatures. Het coachingstraject bestaat uit:

  • Een schriftelijke opdracht te vervullen door betrokkene: vooraf wordt gevraagd een beschrijving van zichzelf naar ons op te sturen, een actuele C.V.
  • Een coachingsgesprek van 2 uur met onze medewerker Mirjam van Haeften (HBO-MWD en ervaren coach). De sessies richten zicht op het zich bewust zijn van de eerste persoonlijke indruk. Er worden tips gegeven en de vaardigheden om een goede eerste indruk te maken worden versterkt. Er wordt ingegaan op het zelfbeeld, hoe zien anderen mij, houding, leren om goed voorbereid het eerste gesprek aan te gaan, leren goede vragen te stellen, als nodig wordt een rollenspel ingezet. Het C.V. wordt besproken en als nodig in de tweede sessie geoptimaliseerd. Huiswerk c.q. opdrachten worden meegegeven aan betrokkene, tevens te bespreken in het tweede coachingsgesprek.
  • Een één op één workshop visagie bij een professionele visagist met als doel zichzelf zo sterk mogelijk te presenteren, zelfvertrouwen te vergroten en vervolgens goed en passend voor de dag te komen. Er wordt een één op één persoonlijk make-up- en stylingadvies gegeven en men ontvangt een persoonlijk kleuradvies op papier mee. Daarna volgt de visagie, het haar wordt  geföhnd/gestyled voor de fotoshoot die direct daarna gepland wordt.
  • ­Een fotoshoot bij een gerenommeerd fotograaf voor een professionele profielfoto, te gebruiken voor diverse social media en het C.V.
  • Een laatste coachingsgesprek van 1 uur. Indien nodig wordt het C.V. van betrokkene persoon verder geoptimaliseerd en wordt de eerste presentatie verder verfijnd met tips.

Mevrouw heeft het onderwerp ‘eerste indruk’ beslist goed opgepakt. Aanvullend is besproken hoe ze haar netwerk zou kunnen uitbreiden. De coach heeft tevens met mevrouw de haalbaarheid van haar wensen en ideeën ten opzichte van werken op haar niveau besproken . Zij kreeg het inzicht dat zij beter eerst uit kon gaan van haar eigen persoon met haar kwaliteiten en valkuilen. Deze zijn beiden beslist sterk aanwezig. Wat voor soort werk past dan goed, welke werkomgeving en -sfeer heeft mevrouw nodig? Als ze dat voor zichzelf duidelijk heeft, kan daar vervolgens een baan bij gezocht worden. Vervolgens is onderzocht wat er in de privésituatie aan zingeving toegevoegd kan worden (kennis op doen, nuttig zijn voor de samenleving). Dat is een totaal andere insteek dan uitgaan van vacatures op HBO niveau en die leidend laten zijn. Verder is met mevrouw onderzocht met wie zij in haar omgeving dit bovenstaande proces kan vervolgen.

Schuiven naar boven