Dit zijn de vraagstukken in de Jeugdzorg bij gemeenten!

Inmiddels zijn bijna 6 jaar verstreken sinds de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze systeemwijziging had vergaande gevolgen, zeker ook door de randvoorwaarden die de Rijksoverheid meegaf. Nog steeds zijn gemeenten zoekende naar hoe ze de jeugdzorg het beste kunnen inrichten. Uit onderzoek en uit onze trainingen hebben we de vraagstukken gedestilleerd die bij gemeenten spelen rond de inrichting van de jeugdzorg.

Gemeenten zijn beleidsmatig bezig met:

 • Kostenbesparing om de kosten voor de jeugdzorg te drukken, onder andere door:
  • meer in te zetten op preventie;
  • normaliseren, het verkleinen van het beroep dat gedaan wordt op de jeugdhulp;
  • begrijpen van de oorzaken voor de steeds toenemende vraag naar jeugdhulp. Is er een structureel antwoord voor het inzetten van (dure) hulp?
 • Problemen van volwassenen (bij echtscheiding bijvoorbeeld) met effect op de kinderen.
 • Voldoende capaciteit bij de GGZ.

Gemeenten zijn organisatorisch bezig met:

 • Tekorten op het budget, aandacht voor kostenbesparing.
 • Te weinig middelen en dat vertaalt zich ook naar te weinig capaciteit. Hoe kom je dan tot een goede prioritering?
 • Oplopende wachtlijsten. Hoe kunnen we deze wachtlijsten verkleinen en/of voorkomen?
 • Hoge werkdruk. Er is te weinig tijd om voldoende echte aandacht te geven.
 • Borgen/ verbeteren van integrale regionale samenwerking:
  • 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
  • meer ketensamenwerking
 • Minder regels, meer ruimte voor professionals om te werken op basis van hun kennis en kunde.
 • Het inrichten van de inkoop van de jeugdzorg.

De gemeenten willen graag meer aandacht geven aan:

 • Verminderen van de wachtlijsten
 • Eigen kracht van ouders en kind (en omgeving)
 • Inzetten op preventie
 • Normalisering van problematiek
 • Vechtscheidingen
 • De samenhang tussen inkoop, kostenbeheersing en wie verantwoordelijk is voor wat
 • Ontschotten, met name tussen onderwijs en jeugdhulp
 • Sturing, grip en cijfers.

 

We hebben sinds kort een themaopleiding ‘ Maak het verschil voor Jeugdzorg’. In deze opleiding geven we handvatten om de bovenstaande vraagstukken aan te pakken en/ of te realiseren.

Ben je geïnteresseerd laat het ons dan weten!

Schuiven naar boven