De inhoud centraal in regionale samenwerking: opgaven gestuurd werken

Regionale samenwerking is een hot item. Overal in Nederland vormen gemeenten nieuwe samenwerkingsverbanden om samen invulling te geven aan de decentralisaties. worden nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd om samen. Nadat duidelijk is ‘wie met wie gaat’ is er veel aandacht voor de juridische structuur, de bevoegdheden (en het verlies aan autonomie), besturingsmodellen, sturing en controle door de raad, huisvesting. Allemaal belangrijke randvoorwaarden, maar zoals altijd wel iemand zegt als het over dit soort dingen gaat: ‘laten we het wel over de inhoud blijven hebben, want die moet leidend zijn!’.

Natuurlijk moet de inhoud leidend zijn, is ieders reactie. Maar de volgende vraag is natuurlijk: hoe kom je tot een werkwijze waarin de inhoud centraal staat? In veel samenwerkingen lukt het niet om daar een goed antwoord op te vinden en gaan de partijen het toch weer hebben over structuren, poppetjes en bevoegdheden.

Hebben wij een methode gevonden om uit deze vicieuze cirkel te komen? We denken van wel: investeer in een gemeenschappelijk werkwijze in de samenwerking onder de vlag van opgaven gestuurd werken. Een werkwijze waarin, de naam zegt het al, de inhoudelijk opgaven centraal staan. Wat houdt dit in? Een eerste stap in de samenwerking is investeren in een gezamenlijk beeld van de regionale opgaven en de manier waarop de verschillende deelnemers tegen de opgave en de samenwerking daarbij aankijken.

De spelniveaus in het kader hier rechts kunnen hiervoor een interessant hulpmiddel zijn.
Neem de samenwerking waar je zelf in functioneert in je hoofd en stel jezelf eens de volgende vragen:

Op welk spelniveau zit onze gemeente in de samenwerking?
En zitten daar verschillen in tussen raad, college en ambtelijke organisatie?
En hoe zit het eigenlijk met de gemeenten waar wij mee samenwerken?

De kunst van het komen tot een gemeenschappelijke werkwijze is om deze vragen niet alleen in jezelf te stellen, maar de vragen en antwoorden ook expliciet op tafel te leggen; in je eigen organisatie en in het overleg met je partners. Kom op basis hiervan gezamenlijk tot een hoger spelniveau en draag dit ook uit naar buiten!

Schuiven naar boven