Blog

Onze blogs:

Found 31 Results
Page 1 of 1

Dit zijn de vraagstukken in de Jeugdzorg bij gemeenten!


Inmiddels zijn bijna 6 jaar verstreken sinds de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze systeemwijziging had vergaande gevolgen, zeker ook door de randvoorwaarden die de Rijksoverheid meegaf. Nog steeds zijn gemeenten zoekende naar hoe ze de jeugdzorg het beste kunnen inrichten. Uit onderzoek en uit onze trainingen hebben we de vraagstukken gedestilleerd die bij gemeenten spelen […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

17 november 2020


Samen bouwen aan duurzame economie op bedrijventerreinen


Wat zien wij? Het is twee voor twaalf, de aarde is hard aan verduurzaming toe en gisteren beginnen is beter dan vandaag. De Green New Deal ligt op tafel, innovatieve knappe koppen zijn bij elkaar gestoken en kleine en grote bedrijven maken overuren om nieuwe kennis en ideeën te vergaren voor een groene, welvarende wereld. […]

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

31 juli 2020


Keuze: Portefeuillehouder belangrijker dan eigen ontwikkeling?


Bij de gemeente Alphen aan den Rijn bereidt men zich voor op de toekomst en is ook de raad goed aangesloten bij de plannen. In het coalitieakkoord is er zelfs een opgave met de naam “Organisatie van de Toekomst” die de focus aanbrengt. Er wordt immers veel gevraagd van de gemeente en dat betekent nogal […]

Foto door form PxHere

Tags: , , , , , , , , , , , ,

9 juli 2020


Opgaven gestuurd naar Net Zero in Michigan!


‘If you’re going to talk the talk, you have to walk the walk’ (Amerikaans gezegde). Als je iets graag wilt realiseren of als je ergens aan wilt bijdragen kom je in actie. Zo maak ik mij zorgen over klimaatverandering. Waar heb ik invloed op? Wat kan ik bijdragen en doen? Zo is het ook met […]

Tags: , , , , , , , , ,

16 juni 2020


Leren in deze tijden


Veel mensen staan voor uitdagingen die er niet eerder waren. Waar we voorheen zeiden dat je het ongemak moet opzoeken zodat je kan leren, zien we nu dat we met z’n allen in het ongemak zitten. Je hebt geen houvast meer aan opgebouwde routines, de context is immers totaal veranderd. Nu we de eerste schok […]

Tags: , , , , , , , , , , , ,

22 mei 2020


Vermijdingscultuur


In vele organisaties zijn complimentjes schaars, kritische feedback wordt al helemaal weinig gegeven. Vaak ervaart men feedback geven als soft. Ook komt het voor dat men de feedback over iemand opspaart, maar dan is het momentum al verloren. Als je feedback geeft in het hier en nu, is het makkelijker feitelijk te houden en gaat […]

Tags: , , , , , , ,

15 mei 2020


Op grote schaal een groot gebaar maken, vraagt heel veel actie op kleine schaal


In een eerdere blog legde we uit wat een opgave is. Hoe kun je echter met concrete opgaven impact hebben op grote schaal? Om dit te bereiken, is het essentieel onderscheid te maken tussen algemene beleidsopgaven en concrete realiseerbare opgaven. Algemene beleidsopgaven gaan over abstracte wensbeelden rond bijvoorbeeld veiligheid, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale participatie. […]

21 april 2020


Wat is een opgave?


Bijna tien jaar geleden introduceerde Partners+Pröpper ‘opgaven gestuurd werken’. De term ‘opgave’ heeft inmiddels in het openbaar bestuur een grote vlucht genomen. Dat is mooi. Soms blijf het echter een leeg begrip. Het heeft geen zin om doelen, ambities of projecten om te dopen tot opgaven om het vervolgens daarbij te laten. Het gebruiken van […]

6 april 2020


Management houdt de door hen zelf ingezette verandering tegen


In welke organisatie gebeurt het niet? Management zet een noodzakelijke verandering in met grootse plannen en dito communicatie. Intentie is om de voortgang periodiek te monitoren en er wordt bijgestuurd als nodig. Niks mis mee…. zou je zeggen. De praktijk is echter weerbarstig. Vol enthousiasme wordt de beoogde verandering opgepakt door middenmanagement en medewerkers. Veelal […]

20 maart 2020


Opgaven gestuurd werken: waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe?


Op verzoek van Renate Beckers van de LinkedIn-groep ‘Opgavegericht werken in de publieke sector’ plaatsen we de komende tijd een aantal artikelen over opgaven gestuurd werken. In 2012 publiceerden we ons eerste artikel over opgaven gestuurd werken. Al enige jaren daarvoor verzorgden we veel trainingen gericht op samenwerking rond concrete opgaven op het terrein van […]

21 november 2019


Dit is pas empowerment, een school voor € 250!!


Tijdens mijn sabbatical als vrijwilliger voor de Bambino Foundation in Malawi maakte ik een mooi voorbeeld van empowerment mee. In dit arme land zie je regelmatig dat 80 kinderen onder een boom les krijgen en dat werkt natuurlijk niet echt. Ouders vinden dat ook, maar zijn vaak niet in de gelegenheid daar iets aan te […]

17 november 2019


De stikstofcrisis illustreert het bestuurlijk onvermogen van de Rijksoverheid


De huidige stikstofcrisis komt niet uit de lucht vallen, maar is het gevolg van puntsturing vanuit de ivoren torens van de rijksoverheid. De stikstof crisis illustreert het bestuurlijk onvermogen van de rijksoverheid. De crisis kan bezworen worden door te stoppen met puntsturing en concrete gemeenschappelijke opgaven centraal te stellen. Al in 2004 hebben wij in […]

Tags: , , , ,

21 oktober 2019


Als veranderingen niet van de grond komen


Waarom in overheidsorganisaties veranderingen vaak vastlopen (Lenette Schuijt, 11 december 2018, managementsite) Op basis van dit artikel van Lenette Schuijt zie ik enige interventies. De situatie is herkenbaar, onze opdrachten worden soms ook stroperig, veelal speelt er iets op meerdere vlakken: geen correctie vanuit klant/burger weinig sturing aan medewerkers spanning tussen politiek bestuur en ambtelijke […]

26 februari 2019


Met slimme middelen lever je een bijdrage aan meerdere doelen


Tijdens mijn sabbatical werk ik voor de Bambino Foundation in Malawi, een van de armste landen ter wereld. Ze trainen leraren en zetten schooltjes op zodat kinderen aan de hand van pre-school teaching een betere start maken in de grote klassen van de Primary schools, vaak wel 80-100 leerlingen in één klas!! Het resultaat van […]

22 oktober 2018


Eigentijdse werkwijze met unieke rol voor HR: Opgaven Gestuurd Werken


Eigentijdse werkwijze met unieke rol voor HR: Opgaven gestuurd werken Kring: Zuid-Holland Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 1 PE punt Een aardverschuiving in het werken en leren en de rol van HR. De omgeving verandert in rap tempo en daarom moeten organisatie meeveranderen. Zo ook voor de Gemeente Rijswijk. De maatschappelijke ambities van Rijswijk […]

18 september 2018


Van Doel naar Maatschappelijke opgave


Tijdens mijn sabbatical als vrijwilliger voor de Bambino Foundation in Malawi maakte ik een mooie ontwikkeling mee. De Foundation is vanwege een gebrek aan leraren opgericht om pre-primary teachers in korte tijd op te leiden. Ondanks dat het al enige jaren succesvol verloopt en er ieder jaar 5 nieuwe schooltjes bijkomen, is men toch iedere […]


Opgaven gestuurd werken: voor de hele organisatie of voor een deel van de organisatie?


We zien dat er discussie is over de vraag of de gehele organisatie of slechts een deel van de organisatie volgens de principes van opgaven gestuurd werken aan de slag zou moeten gaan. We signaleren af en toe het beeld dat opgaven gestuurd werken alleen is voorbehouden voor complexe maatschappelijke opgaven. Dit beeld klopt wat […]

Tags: , , , ,

20 maart 2018


Wat schrijf je op in een jaarverslag van de gemeente?


Wat schrijf je op in een jaarverslag van de gemeente? Veel gemeenten zijn momenteel druk met het opstellen van het jaarverslag  2017 (of jaarstukken, programmarekening etc.). Nu gemeenteraden steeds meer de noodzaak herkennen om de effectiviteit van het beleid te beoordelen (bijvoorbeeld aan de hand van de Methode Duisenberg), komt de vraag op welke informatie […]

14 januari 2018


Weg met de subsidieruif!


Weg met de subsidieruif! Goed samenspel tussen gemeenten en subsidieontvangers is een actueel thema. Hoe draag je met subsidies zichtbaar bij aan het realiseren van maatschappelijke effecten? Hoe kun je met subsidies de samenwerking versterken: tussen gemeente en subsidieontvangers en tussen maatschappelijke organisaties onderling? Vaak zien we subsidie als een eenzijdige prikkel vanuit de gemeente. […]

Tags: , , ,

23 november 2017


Van buiten naar binnen – Opgaven gestuurd werken


Van buiten naar binnen – Opgaven gestuurd werken Bij gemeenten wil men “binnen” zo georganiseerd zijn dat de maatschappelijke opgaven “buiten” zo goed mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Dat lijkt zo simpel, maar lukt lang niet altijd. Veelal gaat het ook om zaken waar men kennelijk de impact niet van ziet. Zo was ik deze week […]

Tags: , , ,

7 september 2017


Opgaven gestuurd werken en de Methode Duisenberg


Opgaven gestuurd werken en de Methode Duisenberg Hoe zorg je dat je als raad zicht blijft houden op de ontwikkeling van een beleidsopgave? Hoe weet je nu of het beleidsonderwerp zich in de goede richting beweegt en dat de gestelde beleidsdoelen haalbaar zijn? Een cyclische analyse rond de begroting en het jaarverslag geeft de mogelijkheid […]

Tags: , ,

14 juli 2017


Soft skills in plaats van juridificeren


Soft skills in plaats van juridificeren Als zelfs Arent van Wassenaar, bouwadvocaat met 33 jaar ervaring, deze ontnuchterende ontdekking doet en hier een boek (A practical guide to successful construction projects) aan wijdt, dan weet je waar je je op moet richten. In interviews zeiden 25 bouwdirecteuren steevast dat de grootste risico’s niet technisch zijn. […]

27 juni 2017


De metafoor van het plakbandje


De metafoor van het plakbandje In een leerwerkplaats over opgaven gestuurd werken gaat het over de samenhang tussen zaak, team en persoon. Hoe welkom kan het dan niet zijn dat er juist bij het onderwerp samenwerking iets treffends gebeurd met een plakbandje. Een deelnemer staat een beetje onhandig met zijn flipovervel bij een muur en […]

20 mei 2017


Prof. Bas Denters: Organiseer ‘Grip op het ongrijpbare!’ – Handreiking aan raden en griffies


Prof. Bas Denters: Organiseer ‘Grip op het ongrijpbare!’ – Handreiking aan raden en griffies Bart Litjens In de handreiking “Greep op het ongrijpbare!” (mei 2017) presenteert prof.dr. Bas Denters (e.a.) van de Universiteit Twente allerlei innovatieve oplossingen om kaderstelling en controle door gemeenteraden beter mogelijk te maken. Drie vernieuwende voorbeelden van Partners+Pröpper krijgen in de […]

Tags: , , , ,


Projectmanagement en Opgaven Gestuurd Werken


Projectmanagement en Opgaven Gestuurd Werken Projectmanagement is in de huidige tijd niet meer wat het geweest is. Vroeger kon je nog gefocust op één doel je resultaat boeken, maar tegenwoordig raak je met zo’n focus al snel verstrikt in de samenhang der dingen en de complexiteit van onze samenleving. Althans, zo wordt het nogal eens […]


Hoe het Amerikaanse leger transformeerde in een opgaven gestuurde organisatie om Al Qaeda in Irak te bestrijden


Hoe het Amerikaanse leger transformeerde in een opgaven gestuurde organisatie om Al Qaeda in Irak te bestrijden Bespreking van het boek: “Teams of Teams, New rules of engagement for a complex world” door Generaal Stanley McChrystal, U.S. Army retired, Penguin, 2015 (ISBN 978-1-59184-748-9). Bart Litjens De noodzaak voor opgaven gestuurd werken wordt binnen het Nederlandse […]

9 mei 2017


Masterclass Bouwmeester maakt extern adviseur overbodig


Masterclass Bouwmeester maakt extern adviseur overbodig Maatschappelijke opgaven vragen een goed samenhangende aanpak om tot echte oplossingen te komen……… Dat klinkt heel erg logisch, maar is in de gemeentelijke praktijk knap lastig om te organiseren. In het publiek domein wordt dan ook veel geworsteld en geëxperimenteerd. Gemeenten zijn op zoek naar nieuwe werkwijzen. Hierbij proberen […]

Tags: , , ,


Indrukken Jaarbijeenkomst Benchmark Burgerparticipatie


De jaarbijeenkomst Benchmark Burgerparticipatie was dit jaar bijzonder. We ontmoetten elkaar op een mooie locatie van Galerie van Haeften in de Meelfabriek te Leiden. Kunst zorgt voor inspiratie en verbinding, en draagt ertoe bij dat we het goede gesprek met elkaar voeren. Met 10 gemeenten is gewerkt aan buzzwoorden zoals burgerparticipatie, overheidsparticipatie, doe-democratie, co-productie et […]

11 november 2016


Eerste indrukken leerwerkplaatsen Opgaven gestuurd werken


De afgelopen maanden ben ik regelmatig bij werkplaatsen voor Opgave gestuurd werken geweest. Deze werkwijze draait niet om de structuur van de organisatie, maar stelt de opgave, wat de organisatie wil bereiken, centraal. Wat mij als relatieve buitenstaander opvalt, is dat de mensen opbloeien als ze deelnemen aan deze werkplaatsen. Ze vullen hun rol als […]

Tags: , , , ,

19 januari 2016


Opgaven gestuurd werken is effectief mens EN werk: kwaliteit komt tot bloei


Publieke vraagstukken kunnen het beste in multidisciplinaire teams in combinatie met burgerparticipatie integraal aangepakt worden. Tegelijkertijd dienen er bezuinigingen doorgevoerd te worden. Dit klinkt complex, maar ook nuttig en noodzakelijk… Volgens ons is het dat natuurlijk ook. Een dergelijke aanpak biedt mooie kansen, maar zorgt ook voor pittige uitdagingen. De werkelijkheid is vaak erg weerbarstig. […]

Tags: , , , , , ,

11 augustus 2015


De inhoud centraal in regionale samenwerking: opgaven gestuurd werken


Regionale samenwerking is een hot item. Overal in Nederland vormen gemeenten nieuwe samenwerkingsverbanden om samen invulling te geven aan de decentralisaties. worden nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd om samen. Nadat duidelijk is ‘wie met wie gaat’ is er veel aandacht voor de juridische structuur, de bevoegdheden (en het verlies aan autonomie), besturingsmodellen, sturing en controle door de […]

Tags: , , , ,

12 juni 2014


Page 1 of 1
Schuiven naar boven