Binnenlands Bestuur over Opgaven gestuurd werken

Bij de formatie van het nieuwe kabinet was modernisering van de arbeidsmarkt, en daarmee de verhouding tussen flex en vast, een belangrijk onderwerp. Zo is er de steeds sneller in kwaliteit en kwantiteit wisselende behoefte aan arbeidscapaciteit, de (buiten)wereld vraagt immers om flexibiliteit. Daarnaast is er behoefte aan vaste structuren en zekerheid. Ook binnen de publieke sector zien we dergelijke dilemma’s terug.

Maatschappelijke opgaven vragen immers om snel schakelen en dus om flexibiliteit. Hiervoor zijn twee dingen nodig. Om te beginnen een continu en actueel beeld van de opgaven waar de overheid, samen met organisaties en burgers, voor staat. Daarnaast moet de overheidsorganisatie flexibel kunnen inspelen op de geïdentificeerde opgaven: de opgaven gestuurde organisatie. Een dergelijke flexibele organisatie staat haaks op de traditionele organogrammen en sturingsmodellen. Het projectmatig werken – waarbij de teams in de praktijk vaak langdurig en in ongewijzigde samenstelling functioneren – heeft dit niet kunnen ondervangen. Daarom zijn overheidsorganisaties al een tijdje op zoek naar nieuwe vormen van sturing en werken, juist om een goede balans te vinden tussen ‘flex en vast’.

Lees hier meer van het artikel in het Binnenlands Bestuur.

Binnenlands Bestuur over Opgaven gestuurd werken
Schuiven naar boven