Bibliotheek

Op deze kunt u verschillende soorten informatie vinden, van nieuws en blogs tot artikelen en casussen. Al deze informatie is in de voorgaande jaren voor u opgebouwd.

Naast het bovenstaande hebben we ook een speciale website gericht op het Opgaven Gestuurd Werken en willen we u de boekenserie hiervan laten zien.

Boeken

2023 - '3-delig Handboek Opgaven Gestuurd Werken’ door Igno Pröpper.

Het wordt steeds lastiger in Nederland om de uiteenlopende, vaak complexe en urgente opgaven op te lossen. Dossiers zijn vervlochten, belangen botsen, impasses ontstaan, crises stapelen zich op.

Opgaven Gestuurd Werken is het antwoord! Het is dé methode voor iedereen die vooruit wil en dingen écht wil realiseren. Verschillende (overheids)organisaties werken er al mee en met effect. Doorbraken worden gerealiseerd, gezamenlijke successen bereikt.

Igno Pröpper heeft een 3-delig handboek geschreven dat je helpt om Opgaven Gestuurd Werken succesvol toe te passen in je eigen dagelijkse praktijk. Ook bij complexe vraagstukken en tegenstrijdige belangen.

Deel 1

Een introductie van de basisprincipes en de concrete toepassing ervan. Voor één opgave en voor veel opgaven tegelijkertijd.

Deel 2

De verdieping die je helpt om radicaal anders samen te werken. Om zo de opgaven waarvoor je staat werkelijk te realiseren.

Deel 3

Het 'gereedschap' en de hulpmiddelen die je gaan helpen in de dagelijkse praktijk.

2005 - ‘Tussen pluche en publiek’ door Igno Pröpper.

De politiek is in het overheidsbeleid vaak onzichtbaar voor de burgers. De politieke keuzes die aan het beleid ten grondslag liggen, zijn zoekgeraakt of worden verborgen gehouden. In Tussen pluche en publiek pleiten de auteurs voor een 'herontdekking van de politiek'.

Van oudsher werken politici en bestuurders samen om conflicten niet op de spits te drijven en beleid politiek te neutraliseren. De auteurs maken inzichtelijk hoe politici en bestuurders juist kunnen samenwerken om een meer zichtbare politiek te realiseren. Het boek biedt handvatten voor het organiseren van het politieke proces op zowel rijks-, gemeentelijk als provinciaal niveau. Het gaat dan om het samenspel tussen de burgers en de gekozen vertegenwoordigers en tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren.

Tussen pluche en publiek is bedoeld voor politici, bestuurders, griffiers, journalisten en beleidsadviseurs die zich willen verdiepen in politieke en bestuurlijke vernieuwing. Elk hoofdstuk begint met een aantal praktijkvoorbeelden waarna aan de hand van vragen de stof verder wordt uitgediept. Deze opzet maakt het boek ook zeer geschikt voor studenten die een functie in het openbaar bestuur ambiëren.

 

1999  - De aanpak van interactief beleid’ door Igno Pröpper.

Interactief beleid is bij veel overheden aan de orde van de dag. Overal in Nederland worden burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven gevraagd deel te nemen aan het maken van beleid. Omgekeerd zijn burgers en organisaties ook zelf initiatiefnemer en vragen zij de overheid om met beleid aan te sluiten bij hun wensen en ideeën.

De aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders biedt houvast in het aanpakken van interactieve projecten. Het boek presenteert een afwegingskader waarmee (toekomstig) beleidsmakers systematisch leren kijken naar keuzes die zij moeten maken om tot een interactieve aanpak op maat te komen. Het behandelt vragen als: in welke situatie is welke vorm van (interactief) beleid van toepassing? Hoe moeten deze projecten worden ingebed in de organisatie, hoe moet de politiek ermee omgaan en hoe wordt interactief beleid vormgegeven?

Het boek krijgt op verschillende manieren praktische betekenis, als handreiking voor (toekomstige) professionals, als handelingsrepertoire voor bestuurders en als houvast voor burgers, instellingen en bedrijven die participeren in het beleid. In een lerende gemeenschap op de bijbehorende website kunnen professionals uit het openbaar bestuur en daarbuiten elkaar ontmoeten en kennis ontwikkelen. Dit gebeurt onder de noemer 'Interactief 2.0'.

De aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders is bedoeld voor hbo- en universitaire studenten die zich het ontwerpen van (interactief) beleid eigen moeten maken. Daarnaast is het geschikt voor beleidsmakers, projectleiders en communicatieadviseurs bij de (semi)overheid.

 

Schuiven naar boven